Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Smedjebackens Kraftstation

Smedjebacken Energi & Vattens kraftstation

Vattenkraftstation

Ett år tog det att bygga Smedjebackens Kraftstation och den invigdes i november -94.

Området runt vattendraget förändrades, bland annat bildades Kvarndammen. Det blev också en fin park med fontän och planteringar.
I Kvarndammen kan du fiska och delta i den årliga drakbåtsfestivalen.

Det byggdes en ny vägbro med en separat cykel- och gångbro över Kolbäcksån vid dammen, det gjorde att  hela infarten till centrum blev mer trafikvänligt.

Kraftstationen producerar el som uppgår till 4,7 GWh.
Detta är lika mycket som årsbehovet för 235 eluppvärmda villor eller ca 7% av våra elnätkunders elförbrukning.

Kraftstationen har tilldelats anläggningsintyg från Svenska Naturskyddsföreningen och elen som levereras till slutkund är därför märkt som ett  "Bra miljöval".

Sidan senast uppdaterad: 2013-04-04
Webbredaktör: Jan-Erik Kauppinen

Kontakt

Klicka för kontaktinformation