Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:
Bild från festligheter i Smedjebacken

Sponsringspolicy

Syfte

Sponsring är en viktig del av Smedjebacken Energi AB,s lokala engagemang och förankring med syfte att främja varumärket, gagna affärer och relationer. Därför ingår sponsring som en del i bolagetsmarknadskommunikation och syftar till att ge ett ömsesidigt mervärde.

Vi prioriterar sponsring av breda verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer och förbund når många människor. Vi strävar efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle. 

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Smedjebacken Energi AB. Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Definition

Med sponsring avses ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter.

Sponsring kan vara stöd i form av pengar, produkter eller tjänster mot en rimlig motprestation i form av t ex exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster.

Sponsringen får inte omfattas av förbudet mot avdrag för gåvor. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill kan den vara att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill. (Skatteverket och kammarrätten gör olika tolkningar)

Riktlinjer

  • Vi sponsrar endast idrottsföreningar, kulturföreningar, organisationer och speciella evenemang i Smedjebackens kommun.
  • Vi sponsrar inte enskilda personer.
  • Vi sponsrar inte verksamhet som har några kopplingar med budskap som kan uppfattas som kontroversiella, riskbetonade, politiska eller religiösa.
  • Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Ansökningar om sponsring
Alla förfrågningar och ansökningar om sponsring sker via hemsidan.

Klicka här för att komma till formuläret Ansök omsponsring och testa om ditt förslag kan leda till ett sponsorsamarbete med oss.

Den som vill bli sponsrad ska kortfattat beskriva sin verksamhet, sina mål, sponsringsbelopp samt ev. motprestation i ett dokument.

Från och med 2013 behandlar vi sponsoransökningar två gånger om året, 15 april och 15 oktober.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-31
Webbredaktör: Marie Wennerström