Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Avgift för anslutning till Elnät

Avgifter för ny eller utökad anslutning från 2019-04-01

Anslutningsavgifter

Säkringsstorlek

Grundavgift kr/exkl moms

Grundavgift kr/inkl moms

Rek. servisarea

*16-25 amp (0-200m)

28200

35250

Cu 10 / Al 16

35-63 amp

36200

42300

Al 50/Cu 16

80-125 amp

51200

64000

Al 95

160-200 amp

61200

76500

Al 150

 

*De prisuppgifter vi använder oss av nu för 16 -25A anslutningar är de rekommendationer som Energimyndigheten (EI PM 2013:03) har tagit fram.

TillämpningsanvisningarPDF (pdf, 165 kB)

En nätkund kan hos Energimyndigheten begära prövning av anslutningsavgifter och övriga villkor för anslutningen.

Adressen till myndigheten är:
Statens Energimyndighet, Box 310, 631 04 Eskilstuna. www.energimyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrig information om avgifter

16-25A avgiften (utgår från Ei PM2013:03 utredning)
 anses skälig så länge elnätsföretagen inte överstiger EI;s schablonmodell. Avgiften anses också inkludera "förtida delning" (dvs. sådant som kan komma andra tillkommande kunder till nytta). Det innebär att återbetalning, när fler kunder ansluter, inte blir aktuellt till första kunden.

Priset baseras på avståndet fågelvägen från kundens anslutningspunkt till närmaste befintlig anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i vårt lågspänningsnät.
Samtliga priser är exkl moms.
0 - 200 meter är anslutningsavgiften 28 200 kr.

200 - 600 meter är anslutningsavgiften 28 200 kr + 241 kr/meter

600 – 1200 meter 124 600kr + 519kr/meter                                              

1200 – 1800 meter 436 000kr + 316kr/meter

Lågspänning 35A och uppåt:
där eftersträvar vi att i första hand använda schablonpriset som finns på hemsidan, men vi förbehåller oss rätten att ta ut de kostnader som anslutningen verkligen kostar. Då kan priset komma från aktuell EBR-kostnadskatalog, alternativt till vilket pris underentreprenör lämnat eller t.o.m. till vilket pris anslutningen kostat, eftersom anslutningsavgiften inte skall belasta befintligt kundkollektiv.

Högspänning:
 offert enligt aktuell EBR-kostnadskatalog, (se ovan)

Hög/Låg- spänning:
 (engångsavgift för effektanslutna kunder) Vid ökning av abonnerad effekt uttages en engångsavgift på 200 kr/kW. Vid ändring av servis och/eller mätutrustning debiteras faktisk kostnad för detta.

Vid anslutning av flerbostadshus
 där tillkommer en engångsavgift på 1100 kr/abonnemang räknat fr.o.m. 2:a abonnemanget för att täcka en del av kostnaderna gällande tillkommande elmätare.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-03
Webbredaktör: Lars Boström

Kontakt


Elnätschef
Thomas Björnhager
Tfn: 0240-66 06 82

thomas.bjornhager@
seab.smedjebacken.se

Fax: 0240-66 06 32

Kundtjänst: 0240-66 06 66

Felanmälan

Dygnet runt alla dagar:
0240-66 06 55