Herosprojektet

Ett omfattande arbete pågår med att se över och utveckla miljön på Herosfältet. Här kan ni följa arbetet.