Tidslinje

Här följer arbetet med Herosprojektet år för år:

--------------------- 2021 --------------------

Forsatt arbete med utvecklingsplanen

Arbetsgruppen träffas regelbundet för att planera och staka ut vägen framåt. Grunden till en Herosplan läggs och prioriterade arbetsområden tas fram.

Samråd med föranmälda i Folkets hus

13 september hålls ett samråd med föranmläda i Folkes Hus i Smedjebacken. cirka 25 deltagara närvarar och stöter och blöter frågor kring arbetet med Herosprojektet och de prioriterade områdena.

Möjlighet att lämna digitala synpunkter öppnar

I slutet på september öppnar ett frågeformulär på Herossajten där allmänheten kan fortlöpande komma med synpunkter, ett pågående "digitalt samråd".

------------------------ 2020 ---------------------

Padelhall planeras

Företaget VB Padel visar intresse om att bygga en Padelhall i egen regi på Hersofältet. Ett arrendeavtals skrivs med kommunen för uppförande av en padelhall. Placering undersöks av arbetsgruppen.

Ny samhällsbyggnadschef

I september 2020 tillträder Stefan Bosbasch som ny samhällsbyggnadschef i Smedjebackens kommun. Stefan leder fortsättningsvis utvecklingsarbtete kirng Herosfältet,

Anläggningsansvarig på Herosfältet anställs

1/6 2020 tillträder Andreas Östby som ny anläggningschef på Heros. DEt är en nyinstiftad roll som går hand i hand med utvecklingsprojektet. Andreas blir spindeln i nätet kring Heros, personalen och föreningarna verksamma på området.

Ytterligare dialogträff hålls

Januari 2020 genomfördes ytterligare en dialogträff med fokus på Herosfätets utveckling. Det var en bred inbjudan med stor uppslutning.

--------------------- 2019 -------------------------

Ungdomsdialog kring Herosfältet

Ungdomsstrateg Matilda Kilström genomför en ungdomsdialog på Bergskolan där högatsideelervrnas synpunkter kring Herosfältet samlas in. Vad saknas? Vad kan utvecklas? Känner man sig trygg på Herosfältet, och om inte, varför. Synpunkterna framförs till arbetsgruppen.

Ordförandeträff med föreningarna

I januari 2019 genomfördes en ordförandeträff där de aktiva föreningarna kring Herosfältets ordförande träffade firitidschefen för att diskutera och ge sin syn på pområdets framtid och nuläge.

Medborgardialog genomförs kring projektet

I januari 2019 genofmörde represnetntanter från arbetsgruppen bjuder in föreningar och allmänhet till en första medborgardialog kring projektet som hålls i Folkets hus i Smedjebacken.

---------------------- 2018 ---------------------------

Arbetet inleds

6 september startar arbetsgruppen första mötet hålls för den nybildade arbetsgruppen Herosfältet. Medveraknde: Samhällsbyggnadschef, fritidschef, närinsglivschef, tekniskchef fastighetschef, fysisk planerare, park & skogschef.

Beslut om utvecklingplan för Herosområdet fattas

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2018 05 22 att lämna uppdrag till miljö och byggnadsnämnden att i samarbete med utvecklingsenheten och tekniska avdelningen sammanställa en plan för utvecklingen av Herosområdet.

Sidan senast uppdaterad: