Utlysning av vistelsestipendium 2021

Johan Ahlbäckstiftelsen i Smedjebacken utlyser ett stipendium på 7 500 kr som innefattar en veckas vistelse i Smedjebacken under perioden v. 28 – v. 33 sommaren 2021.

Målgrupp:

Konststuderande eller yngre konstnärer födda 1986 eller senare och verksamma i Sverige.

Syfte:

Att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet.

Innehåll:

Du erbjuds göra studiebesök på olika arbetsplatser för att dokumentera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Du får tillgång till Johan Ahlbäcks ateljé och Konsthallen MEKEN för ditt skapande. Konstnärlig handledning erbjuds av tidigare Ahlbäckspristagare. Utöver stipendiesumman på 7 500 kr ingår resa till och från Smedjebacken, boende på OVAKO:s kursgård. I övrigt självhushåll.

Redovisning:

Presentation av ditt konstnärskap och redovisning av intryck, gärna genom bilder, från vistelsen förväntas att ske i samband med Ahlbäckdagarna 1–2 oktober 2021 i Smedjebacken.
För medverkan på Ahlbäckdagarna utgår arvode och reseersättning enligt överenskommelse.

Ansökan:

Din ansökan ska beskriva vem du är, varför du söker stipendiet och vad du vill göra under vistelsen. Ingen speciell blankett krävs, men ansökan får omfatta max två handlingar med tydligt namngivna PDF-dokument ”Vistelseansökan - ditt namn” och ”Portfolio - ditt namn”.
Skicka ansökan senast 7 april 2021 till: johan.ahlback@smedjebacken.se Besked om tilldelning av stipendiet sker i början av maj 2021.

Kontakt

Anne Seppänen

Avdelnings- och kulturchef/samordnare för finskt förvaltningsområde

0240-66 02 83


Konsthallen Meken

Kyrkogatan 12 Smedjebacken

0240-66 88 85

0240-66 88 87

Sidan senast uppdaterad: