Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kulturbidrag - tre olika stödformer

Fr.o.m. 2019 finns tre olika former av stöd till kultur att söka hos kulturnämnden: projektstöd, evenemangsstöd och verksamhetsstöd.

Projektstöd kan gå till projekt inom olika konstområden eller offentliga kulturevenemang som arrangeras en gång eller första gången.

Evenemangsstöd kan hjälpa arrangörer av offentliga kulturevenemang som återkommer under flera år i Smedjebackens kommun.

Beslut om projekt- och evenemangsstöd, vilka gemensamt uppgår till 50 000 kronor, fattas av kulturnämnden i samband med nämndens möten
7 februari, 15 april, 9 maj, 19 september, 17 oktober och 12 december 2019.

Verksamhetsstöd är ett stöd till kulturverksamhet i Smedjebackens kommun som är stabil och sträcker sig över hela året. Stödet grundas, förutom på övergripande bedömningsgrunder, på bedömning av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för senast avslutade verksamhetsår samt på bedömning av kommande års verksamhetsplan. Mottagare av verksamhetsstöd kan inte, annat än i undantagsfall, beviljas stöd ur kulturnämndens övriga stödformer. Verksamhetsstödet uppgår till totalt 150 000 kronor varav 20 000 kronor avsätts till startbidrag som nybildade kulturföreningar kan söka.

Ansökan om verksamhetsstöd ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 30 april och gälla innevarande års verksamhet. Kulturnämnden beslutar om fördelningen av verksamhetsstödet på nämndens möte 19 september.
OBS! Samma ansökningsblankett som gäller föreningsbidrag till fritidsföreningar; se under fliken Fritid.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  1. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
  2. Ekonomisk redogörelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
  3. Senaste årsmötesprotokoll.
  4. Revisionsberättelse.
  5. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
 Beslut om startbidrag tas löpande på kulturnämndens möten under året.

Riktlinjer för kulturbidragPDF (pdf, 322.9 kB)

Checklista för tillgänglighet till lokaler och evenemangPDF (pdf, 373 kB)

AnsökningsblankettPDF (pdf, 81.9 kB)

RedovisningsblankettPDF (pdf, 175.9 kB)

 

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-22
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Kultur och Bibliotek
Kulturchef
Anne Seppänen

Tfn: 0240 - 66 02 83
E-post: anne.seppanen@smedjebacken.se