Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kartläggning friluftsliv 2018

Friluftsliv

Naturen i Smedjebackens kommun erbjuder en mångfald av möjligheter till olika friluftsupplevelser.

Kommunen utgör en natur- och rekreationsresurs för såväl kommuninvånarna själva som för kort- och långväga besökare från mer tätbebyggda områden.

Skogen och de många sjöarna är viktiga för kommunens attraktivitet och ger möjlighet till naturupplevelse i ostörd miljö.

Det är viktigt att ta vara på de resurser och de möjligheter som de ger.

Kartläggning av områden för friluftsliv har genomförts i Smedjebackens kommun under 2017-2018, i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna och utförts av en arbetsgrupp bestående av:

Siw Östlund, Fritidschef 
Ida Dahl, Miljöstrateg 
Erik Blomquist, Park- och skogschef
Åsa Lundin, GIS-samordnare
Johan Harrysson, Fysisk planerare 

Kartläggning friluftsliv 2018

Rapport kartläggning Friluftslivlänk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-19
Webbredaktör: David Wallman

Kontakt

Fritidskontoret
Siw Östlund
Fritidschef
Tfn: 0240-66 04 00
siw.ostlund@smedjebacken.se