Smedjebackens kommun, till startsida

Att växa med kultur

"Det är tro´na allt beror på", så uttryckte Alf Johansson, landstingråd från Landstinget Dalarna, hur man lyckas med det man föresatt sig - i det här fallet kultursatsningar.
Man måste tro på det man gör och sprida denna tro för att lyckas genomdriva sina idéer.

 
"Att växa med kultur" var temat den första dagen och vände sig till politiker, beslutsfattare, näringsliv och organisationer.
Vi var ca 130 personer samlade för att lyssna till företrädare för kommuner, landsting m.fl. som berättade från sina horisonter om synen på kultur som växtkraft.
Varje föredragshållare hade ca 20 minuter att redovisa sina tankar på. Därefter var det avsatt en kort frågestund.
Kjersti Bosdotter från Svenska Metallindustriarbetareförbundet och Erik Hofrén, ordförande i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen var dagens samtalsledare.

Mats Gustavsson från Kulturarbetsförmedlingen fyllde på med att säga att det enklaste sättet att sänka visioner och stoppa all kreativitet är att först fråga sig "Hur mycket kostar det". Hamnar man direkt i ekonomiska resonemang så dör det mesta. Om man däremot låter kreativiteten flöda och ser till projektets innehåll, utvecklar det och ser till nyttan - så finns det alltid pengar.
Flera kulturarbetare särskilt inom bildkonsten var närvarande och tog tillfället i akt att framhålla sina svåra ekonomiska förutsättningar.
Staten måste ta ett större ansvar framhölls det.

Kommunalrådet i Hällefors kommun, Pentti Supponen, gav en lärorik och underhållande skildring av hur man i Hällefors envist och mycket målmedvetet arbetat med kultursatsningar.
Trots invändningar, motsättningar och ekonomisk nedgång valde man att arbeta med kultur och i första steget valde man att satsa på de unga kommuninvånarna - barnen.
Grunden var en tro på K-samhället - det nya samhället som bygger på  kommunikation, kultur, kunskap och kreativitet.

Varje elev fick obligatorisk undervisning i litteratur, teater, bild, musik och dans.
Där såg man till kulturen som ett egenvärde - vad det ger tillbaka till den enskilda individen.
Hur människan "växer" genom kultur.

Steg 2 innebar en utveckling av Grythyttans gästgiveri där Carl Jan Granqvist, som en enastående entreprenör, fick möjlighet att utveckla sina idéer om en högskoleutbildning inom hotell och restaurantbranschen.  Grythytte Akademi bildades och Måltidens Hus byggdes med en särpräglad arkitektur och innehåller restaurang, kokboksmuseum, bibliotek och utbildningslokaler. Antal besökare per år uppgår till 100.000.

Steg 3 innebar en upprustning av bostadsområden, med tomma lägenheter och dåligt rykte.
Där engagerade man konstnärer som lyfte hela området bl.a. genom skulpturer.
Resultatet har blivit att många besökare vandrar just till bostadsområdena för att får en konstupplevelse och statusen på hela området har höjts.

Det som slog mig var just med vilken envishet man höll fast vid sina idéer. Det gamla bruksamhällets innevånare var mycket frågande men efter ett antal år har man blivit stolt över Hällefors.
På frågan vad allt detta kostade svarade Pentti (s): Det kostade 3 mandat — men nu är vi i majoritet.

Lars Åke Everbrant, kulturchef från Avesta, berättade om sitt arbete med projekt "Koppardalen".
Projektet innebär att ett gammalt industriområde i Avesta utvecklas i samverkan med näringslivet.
Projektet har genomgått flera faser. Ibland har det bara stått och stampat.
För ett par år sedan fick Lars Åke och stadsarkitekten i uppdrag att utarbeta sin vision för området.
De fick helt fria händer och skulle låta kreativiteten råda. Resultatet godkändes rakt igenom av kommunen.
Det var ett utomordentligt bra sätt att arbeta och återigen tänker jag på Mats Gustavssons ord Börja inte med att prata pengar - börja med innehållet.
Den gamla hyttan har med hjälp av länsantikvarien restaurerats och används idag till stora konstutställningar.
Andra byggnader har företag etablerat sig i.
Infrastrukturen har gjorts om innebärande att broar har byggts för att lättare nå hela området.
Lars Åke vet väl hur mödosamt det kan vara att arbeta med kultursatsningar. Även här är det envisheten som till slut bär frukt. Det är en personlighetsfråga säger han - att aldrig ge upp.

Kimmo Väkiparta, vd på Fundia Special Bar AB, gav sin syn på vad kultur är bra för.
"Vi trivs och mår bra" började han och slutade sitt anförande med.

Kultur innebär att människor i ett samhälle kan tänkas stanna kvar och trivas på sin ort.
Han underströk att det ofta inte gällde de stora pengarna. Kultur kan skapas med små medel.
Tillsammans bär vi upp kulturen.
Han framhöll rockkonserten "Mission Impossible" som en mycket lyckad kultursatsning och varnade för att man alltför mycket har en tillbakablickande historisk syn på kulturarbetet.
Kimmo berättade om ett annat lyckat exempel där anställda på Fundia Special Bar AB deltar i ett teaterprojekt på arbetet.
Företaget avsätter små medel till kultur i samhället och han drog exempel från den stora konstutställningen 2001 i Gamla Mediumverket.
Jag måste säga att de medel som Fundia då så frikostigt bidrog med betydde väldigt mycket från min kuturhorisont.
Hans framträdande möttes av invändningar från kulturarbetare och byråkrater som menade att det trots allt måste finnas ekonomiska resurser från samhällets sida.

Dag två hade titeln "Inte vackert - men omutligt sant" om svensk arbetarkonst och arbetarlitteratur.
Titeln är ett citat av Johan Ahlbäck själv. Hans bilder var inte vackra men avspeglar en sanning, som vi idag har stor nytta av.

Dagen var innehållsrik med start av Thomas Millroth, museichef från Ystads Konstmuseum.
Han gav oss en snabb tillbakablick över svensk arbetarkonst och dess stora företrädare.
Främst Amelin förstås. Han gjorde jämförelser mellan Amelin och Johan Ahlbäck.
I Amelins bilder framträder människorna som figurer i ett yrke - ett kollektiv. Johan Ahlbäck framställer arbetarna som individer med särpräglade uttryck.

Mellan Torsten Billman och Johan Ahlbäck finns vissa likheter, men så hade båda också praktisk erfarenhet av kroppsarbete.

Millroth gick fram till nutiden och visade en video av Henrik Telemans "Händer". En konstinstallation av ett enormt berg av arbetarhandskar och gipsavgjutningar av händer framställda som nästan sakrala konstverk. En hyllning till den arbetande människan, vars händer bär spår av arbetets mödor.
Ytterligare en video visades, som ingen riktigt begrep och det var inte heller meningen.
En serie bilder på unga människor samlade i en skola - tror jag. Ingenting hände och det var just det som var meningen. Det hade något med revolution att göra.  "Kommer revolutionen" avslutade Millroth sitt anförande med.

Hans Lagerberg fortsatte med förhållandet mellan Eyvind Johnson och Ivar-Lo Johansson
Även här var sanningen det bärande elementet. Vad är sanning?
Kan man helt objektivt förhålla sig till sina erfarenheter och redovisa dem som allmänna sanningar?
Är inte allt subjektivt färgat?.
Ivar-Lo och Eyvind var från början goda vänner. Deras vägar skildes åt senare och Ivar-Lo uppfattade Eyvind Johnson som en klassförrädare. Medan Ivar-Lo fortsatte att skildra vad han ansåg vara sanningen om samhället och arbete så gick Eyvind Johnson vidare och skrev i mer metaforiska likheter om samhället.
Eyvind Johnson ansåg att man inte kunde skildra sanningen i biografins form. Han menade att sagan innehåller mer sanning än själva fakta.
Lagerberg framhöll att Ivar-Lo var mycket egocentrisk och ville främst framhålla sig själv.

Många gånger har jag tänkt att jag inte vill veta så mycket om författarnas privatliv. De uppför sig inte alltid så sympatiskt och detta färgar av sig på deras verk.

Under förmiddagen fick vi också lyssna till Smedjebackens Manskör som framförde ett antal sånger med anknytning till arbete. Det var ett välkommet inslag och det samarbetet skall vi fortsätta att utveckla.

Eftermiddagens stora händelse var utdelningen av Ahlbäckspriset 2003.
Eftermiddagens program var fritt och gratis för alla intresserade. Vi var ett hundratal som samlades.
Landshövding Ingrid Dahlberg delade ut priset som gick till textilkonstnären Ulla Grytt.
Motiveringen var formulerad av Erik Hofrén och lyder:
"I Ulla Grytts starka och långa konstnärskap växer arbetets landskap fram. Stundom med skarpa konturer, stundom som den ständiga bakgrunden till våra liv. Där Johan såg det glödande järnet väver Ulla brödets hetta och havets frihet i sin tilltro till kraften i den enskilda människans arbete.
Det är för sitt engagemang och sina skildringar av kvinnors arbetssituation som Ulla Grytt tilldelas Ahlbäckspriset - det tionde i ordningen."

Detta innebär att vi nästa år får se en utställning här i Smedjebacken av Ulla Grytt.

Förra årets Ahlbäckspristagare - Roine Jansson öppnade sin utställning i Ahlbäcksalen.
Hans bildvärld är gruvans och järnverkens - en mycket värdig Ahlbäckspristagare.
Roine Jansson har gjort ett flertal resor till Belgien - Vallonien - precis som Johan och har både i bild och bok samlat sina intryck. Hans bok heter "Kvinnors liv och arbete i Eruopa".
Utställningen pågår till den 4 oktober och kan ses i Ahlbäcksalen under bibliotekets öppettider.
 
Dagen avslutades med ytterligare en kulturperson från Smedjebacken - Werner Aspenström.
Hans teater "Hos Frisören - eller glömskan växer fortare än håret" framfördes i regi av Kerstin Ståhl.
En underbar lågmäld föreställning - som Werner själv. Underfundiga repliker som måste få tid att sjuka in. Frågeställningar som ingen kan svara på väcks av den något förvirrade kunden hos frisören.

Bengt Emil Jonsson, som är ordförande i Aspenströmsällskapet, hade även tagit sig friheten till musikaliska inslag av typ Barbershop, nytt och djärvt. Kunden spelades mästerligt av Åke Lundeberg.

Nu har man bildat ett teatersällskap där alla skådespelarna ingår och kommer att fortsätta att  bearbeta Werner Aspenströms dramatik, vilken tyvärr inte spelas så ofta.
Detta ser vi fram emot.

Redan är förberedelserna igång för nästa års seminariedagar.
Tack alla som var med och bidrog till genomförandet av dessa dagar - restaurangskolan, Folkets Hus, publik och medverkande.

Sidan senast uppdaterad: 2012-02-22
Webbredaktör: Marie Johansson

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o kulturförvaltningen

Tfn:0240-66 02 86
johan.ahlback@smedjebacken.se