Smedjebackens kommun, till startsida

Arbetslivet och det dokumentära reportaget

"Det bästa ni någonsin gjort " - "Tack för ovanligt bra och innehållsrika dagar" - "Fortsätt med Ahlbäcksdagarna - vi behöver dem".  Detta är några av de positiva kommentarer vi fått efter årets Ahlbäcksdagar.

Det var 7:e gången som Ahlbäcksdagarna genomfördes i den omfattning som nu blivit en tradition.
Ahlbäcksdagarna har genom åren haft olika teman men alltid redovisat konstnärliga skildringar av arbetsliv och arbetsmiljöer och utgångspunkten är Johan Ahlbäck och hans konstnärliga gärning.
Årets dagar innehöll: teater, film, föreläsningar och konstutställning.

115 personer var samlade på fredagen då Bertil Andersson hälsade välkommen och samtidigt
berättade om Ahlbäckstiftelsens vision. I stora drag går den ut på att i Smedjebacken försöka få till stånd en permanent mötesplats för arbetarkultur och för att uppnå visionen krävs vissa delmål:

1. En fysisk byggnad "Ahlbäckshuset" där Johan Ahlbäcks konst i större omfattning kan visas i kombination med tillfälliga konstutställningar. En mindre hörsal och möjligheter för forskare att bedriva studier skall ingå i byggnaden som gärna kan kombineras med någon form av kommersiell verksamhet.
2. En ny bok om Johan Ahlbäck. Den gamla är slutsåld och mycket nytt material har kommit fram som belyser Johans verksamhet och tid på ett bättre sätt.
3. Fortsätta att stimulera konstnärer att i dokumentär form skildra arbetsliv och arbetsmiljöer.  
Dessutom planeras en skulptur av Johan Ahlbäck att placeras på lämplig plats i Smedjebacken.
 
Professor Maths Isacson fortsatte och beskrev arbetsskildringarnas historia från 1890 och framåt.
Det är för närvarande låg status för arbetarskildringar och det är egentligen märkvärdigt eftersom arbetslivet är inne i en omfattande förändringsprocess och dessa har alltid lämnat spår i litteratur och konst m.m. Han uttryckte en förmodan att vi fram mot år 2010 möjligen får se fler arbetarskildringar.
Dagen fortsatte med bl.a Jean Hermansons dokumentära filmer från olika branscher och en genomgång av hans arbetarbilder. Jean Hermanson var förra årets Ahlbäckspristagare och är mycket aktuell med sina nya fotobok "Arbete". Han berättade om sina resor i Bergslagen på 60-talet då han dokumenterade arbetsplatser runt om.
Marie Söderberg visade sin film om nedläggningen av Laisvalls gruva och berättade om sin kamp för att något av gruvan skulle bevaras för framtiden.
Landshövding Ingrid Dahlberg berättade livfullt om sina egna erfarenheter som dokumentärskildrare och utdelade även årets Ahlbäckspris till Ingmar Aldenhov.

Alf Johansson från Landstinget Dalarna uppmanade alla kulturarbetare att träda fram och ta för sig "Gå upp på arenan — scenen är er!"
Han framhöll kulturens roll som det sammanfogande kittet i ett samhälle.

Vi fick även en genomgång av tidigare Ahlbäckspristagares alster. De flesta var på plats och kunde presentera sig.
"Genvägar finns inte"  teatern om Johan Ahlbäcks liv och verksamhet framfördes i Gamla Mediumverket. Det svala klimatet uppvägdes av framställningen som är mästerlig.

På lördagen berättade Lena Kallenberg om sitt mödosamma arbete att skriva boken "Coola Krogen" en skildring inifrån kroglivet i Stockholm.
Det var en avslöjande berättelse om det hårda livet bakom disken. Brottslighet och narkotika var vanligt förekommande och hon hade svårt att få tillåtelse att beskriva arbetslivet inifrån.
Genom kontakter med fackförbunden lyckades det delvis.
Just sådana här skildringar i skönlitterär form är viktiga för att få fram sanningen på ett intressant och läsvärt sätt. Det skulle behövas många fler.

Nina Hedenius visade sin hopklippta dokumentärfilm om lite udda existenser i glesbygden och berättade samtidigt om hur hon går tillväga vid filmandet. Mycket intressant med många nedslag från födelse till död och från olika verkligheter. En film som stämde till eftertanke.

Ahlbäcksdagarna avslutades med vernissage av Julie Leonardsson och Roine Janssons bilder från Morgårdshammar AB och Ovako. Dessa visades i Ahlbäcksalen parallellt med Johan Ahlbäcks bilder från samma miljöer.
Utställningen är en del i Metalls pågående projekt "Arbetsmiljön i konsten" och skall visas i sitt färdiga skick under sommaren 2006. Utställningen i Ahlbäcksalen pågår till den 30 oktober.
 
Maths Isacson sammanfattade båda dagarna. Vi har fått se olika infallsvinklar på skildringar av arbetslivet och det har varit mycket intressant och delvis nyskapande.
Han ansåg att nästa års seminarier skulle i större utsträckning handla om det pågående Metall-projektet och underströk också vikten av en samverkan mellan olika aktörer som skildrar samhällsutvecklingen där forskarna skall ha en självklar plats.
Arbetarskildringar behövs och vi skall stimulera och engagera till alltfler.
Vi är inte stolta över våra rötter. Vi måste vara rotfasta för att orka med förändringar avslutade Maths Isacson sin sammanfattning.

Sidan senast uppdaterad: 2012-02-22
Webbredaktör: Marie Johansson

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o kulturförvaltningen

Tfn:0240-66 02 86
johan.ahlback@smedjebacken.se