Smedjebackens kommun, till startsida

Kultur och teknik i utveckling

Temat var valt utifrån att Smedjebackens två största företag Ovako Bar AB (f.d. Smedjebackens valsverk) och Morgårdshammar AB firade 150-årsjubileum.
Båda företagen ingår i Johan Ahlbäckstiftelsen och Johan Ahlbäck har i många bilder skildrat arbetsmiljöer och arbetsprocesser från företagen. Johan Ahlbäck arbetade själv i Smedjebackens Valsverk under 14 år innan han utbildade sig till konstnär.

Tidpunkten förlades till den 7-8 september, torsdag och fredag och vi gjorde därmed avsteg ifrån tidigare år då vi alltid haft Ahlbäckdagarna under fredag-lördag.
Anledningen var att kungen skulle inviga jubileet och i samband därmed även närvara vid Ahlbäckdagarna och kungens schema fick styra tidpunkten.

Visar här ett bildspellänk till annan webbplats från den 7 september. Visar här ett bildspellänk till annan webbplats från den 8 september.
 
Till jubileet hade ortens äldsta industrilokal "Gamla Meken" renoverats och i lokalen visades förutom företagens tekniska utveckling även samhällets framväxt och levnadsförhållanden under 150 år.
Ett bildspel med Johan Ahlbäcks liv och verk visades i kombination med moderna arbetarskildringar från Industrifacket Metalls projekt "Arbetsmiljön i Konsten".
 
Som en extra krydda kunde vi även erbjuda en "Sverige-premiär" av utställningen "Brecht och Tombrock i svensk exil — ord och bild i samverkan". Denna utställning ägde rum i Ahlbäcksalen och utställningen arrangerades av Folkets Hus-rörelsen.
 
Nio inbjudna föreläsare gav sin syn på kultur och teknik i samverkan och dess påverkan och beroende av varandra.
Lektor Örjan Hamrin gav oss alla bakgrunden. Johan Ahlbäcks bilder och hans efterföljare - dvs. alla Ahlbäckpristagare.
För det riktigt lokala inslaget stod f.d. stålverkschefen Jan Uggla för. Han gav en historisk tillbakablick över den tekniska utvecklingen under senare delen av 1900-talet och ställde sig frågan  vilka miljöer och vilka bilder Johan Ahlbäck skulle ha valt att skildra idag.
Det är inte självklart att dagens arbetare, som fått så mycket bättre vad gäller den yttre arbetsmiljön, är mer tillfreds än de som var samtida med Johan Ahlbäck. I rationaliseringens spår har följt ensamarbete och stress. Lagarbetet "teamet " är borta.
 
Det regionala inslaget förmedlades av professor Maths Isacson. Han talade om människors förändrade syn på Bergslagen. Från att ha varit ett område där man hämtade sin utkomst genom arbete med skog och malm och där man såg på naturen som en inkomstkälla har en mer naturromantisk syn brett ut sig.

Det har alltid varit en strävan på Ahlbäckdagarna att föra fram arbetarskildringar inom både konst och litteratur och författaren Aino Trosell stod för det litterära inslaget.

Professor emerita Marie Nisser från KTH höll föreläsningen under kungens närvaro. Hon talade om Konst och industri genom århundraden och belyste detta bl.a. med en karteringsbild från Slussen i Stockholm och berättade att just den bilden hade tillfört mycket av ny historisk kunskap.

Professor Svante Beckman talade om människan och tekniken i historia och samtid under rubriken "Frälsningsväg eller undergångshot".
Han konstaterade att en ny teknisk uppfinning alltid innehållit både möjligheter och hot.
Det största samtida hotet är klimatförändringarna som vi globalt står inför.

Torsdagens program avslutades med en "gäst". Det var konshistorikern Sixten Rönnow som berättade mycket livfullt om sitt möte med Johan Ahlbäcks konst. Sixten Rönnow gestaltades av skådespelaren Bengt Erlandsson.

Fred Anderssons ämne var futurismens utveckling och marxismens syn på konst. Konst för massorna.
Futuristerna anammade den tekniska utvecklingen med glädje och skildrade maskiner, människor och teknik i mer eller mindre förenklade former. Det viktigaste var inte hur något skildrades utan vad som skildrades.
Han förde tidsperspektivet fram till dagens konst via internet som är tillgänglig för det stora flertalet och massproducerad genom teknikens landvinningar.

Torsdagens föreläsningar genomfördes i Folkets Hus medan fredagens program delvis ägde rum i den renoverade industrilokalen "Gamla Meken".
Lokalen har blivit en utmärkt utställnings- och samlingssal. Atmosfären från industriarbetet har bevarats genom att traverser och vissa maskiner finns kvar.
Tanken är att lokalen skall bli en mötesplats för industri och kultur. Renoveringarna har genomförts av Ovako Bar AB med bidrag från Riksantikvarieämbetet, Sparbankstiftelsen Dalarna, Norrbärke Sparbank och Länsstyrelsen Dalarna. Fjärrvärme är indragen och mycken AV-teknik är installerad för bild-, ljud- och ljusspel.

Konstnär Frans van Bruggen, som är projektledare för "Gamla Meken" och för Ahlbäckstiftelsen redogjorde för renoveringsarbetet och tankar och idéer inför framtiden.
Teatermonologen "Genvägar finns inte" om Johans liv och hans syn på konsten spelades inför en stor publik. Arne Andersson är regissör och författare och monologen framfördes av Ismo Nurmilehto på ett lysande sätt.

Därefter följde Ahlbäckdagarnas höjdpunkt — utdelning av årets Ahlbäckpris.
Priset gick till dokumentärfotografen Maria Söderberg och utdelades av landstingsråd Alf Johansson.
 
Motivering: "Maria Söderberg får 2006 års Ahlbäckpris för sitt arbete med att dokumentera gruvarbetet och nedläggningen vid Laisvalls blygruva i Norrbotten.
Med stor känslighet lyfter hon fram arbetare, arbetsliv och hårda livsvillkor men speglar samtidigt yrkesstolthet och stark sammanhållning hos de människor hon möter.
Maria Söderberg äger samma förmåga som Johan Ahlbäck att med konstnärlig blick och känslomässigt engagemang ge oss en inblick i en motivvärld som ofta är fördold."

Fredagens program efter lunch var enligt traditionen öppet och gratis för alla.
Samtalsledare båda dagarna var Kjersti Bosdotter, kulturansvarig på Industrifacket Metall och professor Maths Isacson.

Besökare
Ahlbäckdagarna besöktes av totalt 103 personer. Därtill kommer ett antal ej räknade besökare som deltog på fredag eftermiddag. Av dessa 103 besökare kom 28 från Smedjebacken och 11 från Ludvika. De flesta besökare därutöver var från Västmanland, Örebro och övriga Dalarna.
Ett fåtal personer kom från Stockholm och mer avlägsna orter.
Detta är en minskning av besökare jämfört med tidigare år med ca 50 personer.
Den orsak vi kunnat få fram är att dagarna legat på två fulla arbetsdagar - alltså torsdag och fredag.
Kritik framfördes mot att vi inte valt en "ledig" dag som tidigare, vilket innebar att många inte kunde närvara.

Ekonomi
Ahlbäckdagarna genomfördes med bidrag från Landstinget Dalarna, Sparbankstiftelsen och företagen Ovako Bar AB och Morgårdshammar AB.

Kostnaden för båda dagarna uppgick till 168.000 och höll sig inom den budgeterade summan.
Stiftelsen strävar efter att hålla nere deltagaravgifterna och dessa var för en dag 300 kronor och för båda dagarna 500 kronor. Denna summa inkluderar även luncher och förfriskningar.

Alla föreläsningar och kulturprogram höll en hög kvalitet och motsvarade väl våra förväntningar och Ahlbäckstiftelsen har fått motta flera bevis på deltagarnas uppskattning.

Det är ett viktigt arbete som Johan Ahlbäckstiftelsen utför och vi strävar efter att kunna fortsätta och erbjuda ny kunskap och nya konstnärliga skildringar av arbetsmiljöer och arbetsliv i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2012-02-22
Webbredaktör: Marie Johansson

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o kulturförvaltningen

Tfn:0240-66 02 86
johan.ahlback@smedjebacken.se