Smedjebackens kommun, till startsida

Järn, stål och konst - skildringar från Belgien och Sverige

Avsikten var att belysa hur järn- och stålindustrin lyfts fram och skildrats av konstnärer i båda länderna men också hur man tar vara på sitt industriella kulturarv.
Det finns starka historiska band mellan länderna och mycket bilder kunde visas både från Johan Ahlbäck själv som reste i Belgien efter andra världskriget och av hans efterföljare - konstnären och Ahlbäckpristagaren Roine Jansson, som skildrat dagens arbetsliv i Belgien främst från järnverk, gjuterier och kolgruvor.

Det var tionde gången som Ahlbäckdagarna arrangerades och som vanligt med goda föreläsare och en intresserad publik.
Bland de medverkande kan nämnas två med särskild anknytning till Belgien, dokumentärfilmaren Eric M. Nilsson som i filmen "Enighet ger makt" gav sin version av hur landet Belgien utvecklats och de motsättningar som finns i landet. Han visade även filmen "Elektrostålugn 2" från Domnarvet.

Historikern Brigitte Parez, själv vallon, berättade om den belgiske konstnären Constantine Meuniere. Han fångades av kolgruveindustrin och livet i Liége liksom Johan Ahlbäck en gång fångades av arbetslivet inom järn- och stålindustrin i Bergslagen.
Professor Maths Isacson talade under rubriken "Vallonen i det svenska folkhemmet". Han tog upp frågan om hur myter och hjältar uppstår, vilket behov vi har av dem och varför de skapas.
Vallonen görs under 20-talet till den gode arbetaren som är duglig, renlig, arbetsam och passar väl in i folkhemstanken. Det stämde med den tidens ideal.

Fredrik Linder från Riksantikvarieämbetet lyfte fram Bergslagens kulturarv och vad vi kan lära oss av Johan Ahlbäcks och andra konstnärers skildringar. Han framhöll att kulturarvet är en rättighet för alla men att det måste göras tillgängligt så alla också får "nycklar" för att kunna förstå vad man ser.
Bergslagens kulturarv är i största delen en männens värld och gråskalorna har fått ge vika för svart och vitt. Skildringar av människornas liv och deras livsvillkor och miljöer saknas vilket gör att kulturarvet inte betyder så mycket som det skulle kunna göra för människor i dagens samhälle.
Dessa brister rättas delvis till av konsten och litteraturen, som öppnar dörrar till det som kulturarvs- och historieförmedlingen sällan förmår förmedla.
Därför behöver vi berättelser och bilder som skapar länkar mellan människorna. Ju fler som är med och berättar och formar kulturarvet desto bättre.
Riksantikvarieämbetet driver projektet Bergslagssatsningen där man bl.a.skall utveckla verksamheter som tar vara på kulturarvets potential för folkbildning och förståelse.

Litteraturen har alltid en stor plats under Ahlbäckdagarna.
Författaren Bernt-Olov Andersson berättade om Stig Sjödin - bruksarbetaren från Sandviken som förädlade den svenska arbetardikten.
Författaren Torgny Karnstedt gav en mycket livfull skildring av sitt arbete med att skriva fackförbundet Metalls historia i Fagersta, Smedjebacken, Avesta och Hofors.

Visar här ett bildspellänk till annan webbplats från Ahlbäckdagarna.

Christina Ahlbäck-Nordin och Per-Olov Ahlbäck medverkade med en personlig bild av släktingen Johan Ahlbäck. Det blev samtidigt ett tidsdokument över levnadsförhållandena i Smedjebacken under 20-30-talet.

Vernissage och utdelning av Ahlbäckpriset skedde i Gamla Meken. Gamal Meken är Smedjebackens äldsta industrilokal - mycket fint renoverad och är idag en mötesplats- och utställningslokal för kultur och näringsliv.
Förra årets Ahlbäckpristagare Jan Annerborn hade vernissage med  bilder från järnverket i Hofors. Även konstnärerna Julie Leonardsson och Roine Jansson var representerade tillsammans med ett urval av belgiska industrimålare.
Årets Ahlbäckpristagare blev Britt-Marie Rydberg, från Ludvika, och priset överlämnades av f.d. ordförande i Gruvindustriarbetareförbundet, Anders Stendalen.

Motivering: "Med en intensiv glöd i sina trådar väver Britt-Marie Rydberg berättelser om arbetets förändring och arbetarens samspel med produktionens krafter. Kontrasten mellan det mjuka textila materialet och det hårda tunga arbetet framhäver människans utsatthet inför mötet med hetta och stål. Johan Ahlbäck berättade om arbetslivets villkor med färg och penslar, Britt-Marie Rydberg överför sin berättelse till varp och väft. Båda med stort allvar och en inlevelse som fångar betraktaren."  

Anders Stendalen kopplade tillbaka till sin tid som förbundsordförande i det svenska Gruvindustriarbetareförbundet. Något av de sista han gjorde där var att ta fram en historik över 100 år av fackligt arbete bland gruvarbetarna. Omslagsbilden blev Johan Ahlbäcks bild av tre gruvarbetare från Grängesberg.
Anders Stenndalen fortsatte: "Det år 15:e gången som Ahlbäckpriset utdelades och skillnaderna är stora vad gäller teknik och uttryckssätt. Gemensamt är dock skildringen av människor i olika branscher - människor som i sina arbeten gör stora insatser för att skapa välfärd i det här landet men sällan kommer till tals."
Ahlbäckdagarna innehöll musik, litteratur, bildkonst, föreläsningar och film. Två intressanta dagar som lyfter fram arbetslivet som det skildrats av olika konstnärer. Allt berättar för oss hur man ser på arbetet och den arbetande människan.

Sidan senast uppdaterad: 2012-02-22
Webbredaktör: Marie Johansson

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o Kulturförvaltningen

Tfn:0240-66 02 86
johan.ahlback@smedjebacken.se