Smedjebackens kommun, till startsida

Satir - ett verktyg för samhällsförändring

Fredagens program inleddes med att Inger Fredriksson gav en engagerad historisk belysning av satirens bilder genom två giganter på området nämligen John Heartfield och Georg Grosz.

Därefter berättade och visade Ahlbäckpristagarna Ulla Wennberg och Stefan Teleman exempel på egen satir.
Konstaterades att satir alltid slogs nedifrån upp mot makten.
Diskuterades även om det fanns en gräns för vad man kan visa genom satir. Frågan förblev obesvarad.
Förra årets Ahlbäckpristagare - Robert Nyberg - presenterade både sitt eget och sin mors Birgit Ståhl-Nyberg - konstnärskap. Det var första gången konstnärernas bilder visades tillsammans.

Robert Nyberg demonstrerade även hur han utifrån ett givet ämne skapade sina bilder.

Anders Lindh från Arbetets museum berättade om satirtecknaren EWK vars bilder nu finns på Centrum för politisk illustrationskonst i Norrköping.

Örjan Hamrin jämförde två satiriska tidskrifter från 30-40-talet - den danska Blaecksprutten och den svenska Lutfisken.
Anna-Cari Jadling läste Ivar Lo-Johanssons satiriska artikel om dalfolkets ursprung i Mongoliet - ett uppskattat inslag.
 
Dagen avslutades med ett musikaliskt kulturprogram på Kyrkogatan 9, där Mats Höjer och Sölve Olofsson framförde Allan Edwalls visor i en fullsatt lokal - ca 80 personer.

Lördagen inleddes med litteratur. Bo G Jansson från Högskolan Dalarna föreläste om satiren i den svenska litteraturen. Alltid lika stimulerande att ta del av en kunnig och engagerad föreläsare.
Därefter följde ett mycket uppskattat inslag - Bo Thorngren berättade om Tage Danielsson liv och diktning. Han sjöng själv en av Tages sånger och Tage Danielsson läste dikten om "sannolikhet". Vi lyssnade också på ett inslag om zigenarnas situation - ett lika aktuellt ämne då som nu.

Därefter flyttades programmet till Gamal Meken där vi intog en "finsk" lunch och Frans van Bruggen bjöd in till årets vernissage.
Uppskattningsvis ett 30-tal personer utöver de redan anmälda fanns på plats för att se Birgit Ståhl-Nybergs och Robert Nybergs vernissage och utdelning av årets Ahlbäckpris.
Ahlbäckpriset 2010 gick till konstnären Yngve Svedlund och priset överlämnades av kollegan och Ahlbäckpristagaren Gösta Backlund med följande motivering:

för ett mångårigt konstnärskap där den arbetande människan och hennes vardagsmiljö alltid varit närvarande. I likhet med Johan Ahlbäck visar han människan i arbete med sina verktyg - lantbrukaren vid sin traktor, metallarbetaren vid sin svarv, smeden vid sitt städ, allt skildras av Yngve med energisk linjenerv och koloristisk friskhet; ett personligt berättande där både allvar och lek ryms.
   
Dagarna besöktes av sammanlagt 106 st registrerade deltagare.
Ovanligt många deltog båda dagarna och till fredagens middag var 65 personer anmälda.
Det totala antalet registrerade deltagare var mindre än år 2009, då antalet uppgick till 120 personer.
Samtalsledare för båda dagarna var: Kjersti Bosdotter och Maths Isacson.
Omdömet om dagarna var överlag mycket goda. Återigen förvånades man över att i Smedjebacken kunna uppleva program av så hög kvalitet och inom just arbetarkulturens område.
Många som var besökare för första gången uttryckte sin uppskattning och medan andra deltagare har varit med i flera år och återvänder just för att man vet att det bjuds på intressanta inslag av hög kvalitet.

Utställningen pågick till den 24 oktober och Robert Nyberg höll en extra föreläsning och visning under denna tid. Utställningen hade hängts av Frans van B ruggen och var mycket uppskattad.

Ekonomi:
Ahlbäckdagarna genomfördes med bidrag från ABF Västerbergslagen, fackförbundet Kommunal Dalarna, Norrbärke Sparbank, Industrifacket Metall och Smedjebackens kommun.
Totalt bidrag: 75.000 kronor.

Den totala kostnaden uppgår till 135.139
Intäkter                                              117.422
Resultat                                           -  17.717

Det var tolfte gången som Ahlbäckdagarna i denna form arrangerades.

Smedjebacken 2010-12-02
Johan Ahlbäckstiftelsen

Monica Borg

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-03
Webbredaktör: Marie Johansson

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o Kulturförvaltningen

Tfn:0240-66 02 86
johan.ahlback@smedjebacken.se