Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Johan Ahlbäckstiftelsen

I stiftelsen ingår:

Stiftare och representant
Bärkehus AB - Calle Morgården
Dalarnas museum - Ann Olander
Industrifacket Metall
Morgårdshammar AB
Norrbärke Sparbank - ny representant ej utsedd
Ovako Bar AB - Mats Jansson
Smedjebackens kommun - John Andersson

Ordförande - Anders Hjelm
Sekreterare - Helena Karlsson
Kassör - Helena Karlsson

Adjungerade
Kulturnämnden - Vanja Larsson
ABF - Patric Årman
Konsthallen MEKEN - Henrik Fredberg/Pernilla Jansson

Morgårdshammar AB och Industrifacket Metall är stiftare, men har valt att inte utse någon i styrfelsen.

Styrelse
Styrelsen består av ovanstående representanter för stiftarna.
Till styrelsen är knuten en referensgrupp av sakkunniga.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har till ändamål att:
- värna om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och konst
- förvalta Johan Ahlbäcks ateljé, hålla den i stånd och göra den tillgänglig för besök
- utdela ett årligt pris kallat Ahlbäckpriset till konstnär som arbetar i Johan Ahlbäcks anda
- arrangera eller medverka till utställningar med Johan Ahlbäcks konst, konst med industrimotiv, arbetslivsskildringar och motiv från Bergslagen
- samverka med kommuner, myndigheter, museer, företag, föreningar, organisationer och enskilda.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-22
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o Kultur och Bibliotek
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Kontaktperson
Britt-Marie Hägerman
kulturassistent
Tfn:0240-660 287
johan.ahlback@smedjebacken.se

Besöksadress
Werner Aspenströmbiblioteket
Malmgatan 4
777 30 Smedjebacken

Utlysning av vistelsestipendium
för unga konstnärer och konststuderande för att skildra arbetarkultur.

Johan Ahlbäckstiftelsen i Smedjebacken erbjuder ett stipendium, innefattande en
veckas vistelse i Smedjebacken under sommaren 2019 under någon av veckorna 26-30.
Målgrupp
Konststuderande eller yngre konstnärer i Sverige.
Syfte
Att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet.
Innehåll
Förutom ett stipendium på
7 500 SEK ingår resa tor Smedjebacken, boende
på Ovakos kursgård. I övrigt självhushåll. Du får tillgång till Johan Ahlbäcks ateljé och konsthallen MEKEN för ditt skapande. Du förväntas göra studiebesök på olika arbets-platser för att dokumentera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Konstnärlig handledning erbjuds av tidigare Ahlbäckspristagare.
Redovisning
I samband med Ahlbäck-dagarna 4-5 oktober 2019 som äger rum på konsthallen MEKEN förväntas du visa något/några av dina arbeten och genomföra ett kort föredrag om dina intryck från vistelsen i Smedjebacken under rubriken ”Unga konstnärer ger sin syn på arbetarkonst”.
Ansökan
Din ansökan ska beskriva vem du är, varför du söker stipendiet och vad du vill göra under vistelsen. Ingen speciell ansökningsblankett. Du skickar ansökan till

johan.ahlback@smedjebacken.se senast 15 januari 2019.
Besked om tilldelning av stipendiet sker i början av mars 2019.
Upplysningar
Henrik Fredberg, konstnärlig ledare/intendent på konsthallen MEKEN 0240-668 885
eller kulturchef Anne Seppänen 0240-660 283.