Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Johan Ahlbäckstiftelsen

I stiftelsen ingår:

Stiftare och representant
Bärkehus AB - Calle Morgården
Dalarnas museum - Ann Olander
Industrifacket Metall
Morgårdshammar AB
Norrbärke Sparbank - ny representant ej utsedd
Ovako Bar AB - Mats Jansson
Smedjebackens kommun - John Andersson

Ordförande -
Sekreterare - Helena Karlsson
Kassör - Helena Karlsson

Adjungerade
Kulturnämnden - Vanja Larsson
ABF - Eva Långberg
Konsthallen MEKEN - Henrik Fredberg
Kulturchef Anne Seppänen

Morgårdshammar AB och Industrifacket Metall är stiftare, men har valt att inte utse någon representant till styrelsen.

Styrelse
Styrelsen består av ovanstående representanter för stiftarna.
Till styrelsen är knuten en referensgrupp av sakkunniga.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har till ändamål att:
- värna om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och konst
- förvalta Johan Ahlbäcks ateljé, hålla den i stånd och göra den tillgänglig för besök
- årligen utdela Ahlbäckpriset till en konstnär som i Johan Ahlbäcks anda skildrar arbete, arbetare, arbetsliv och arbetsmiljöer
- arrangera eller medverka till utställningar med Johan Ahlbäcks konst, konst med industrimotiv, arbetslivsskildringar och motiv från Bergslagen
- samverka med kommuner, myndigheter, museer, företag, föreningar, organisationer och enskilda.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o Kultur och Bibliotek
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Kontaktperson
Anne Seppänen
kulturchef
Tfn:0240-660 283
johan.ahlback@smedjebacken.se

Besöksadress
Werner Aspenströmbiblioteket
Malmgatan 4
777 30 Smedjebacken

Utlysning av vistelsestipendium
för unga konstnärer och konststuderande för att skildra arbetarkultur.

Johan Ahlbäckstiftelsen i Smedjebacken erbjuder ett stipendium på 7 500 kr som innefattar en veckas vistelse i Smedjebacken under perioden vecka 26-30 sommaren 2020.

Målgrupp
Konststuderande eller yngre konstnärer födda 1985 eller senare och verksamma i Sverige.

Syfte
Att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet.

Innehåll
Du förväntas göra studiebesök på olika arbetsplatser för att dokumentera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Du får tillgång till Johan Ahlbäcks ateljé och Konsthallen MEKEN för ditt skapande. Konstnärlig handledning erbjuds av tidigare Ahlbäckspristagare. Utöver stipendiesumman på 7 500 kr ingår resa till och från Smedjebacken, boende på Ovako:s kursgård. I övrigt självhushåll.

Redovisning
Under Ahlbäckdagarna 2–3 oktober 2020 som äger rum på Werner Aspenströmbiblioteket och Konsthallen MEKEN förväntas du visa något/några av dina arbeten och genomföra ett kort föredrag om dina intryck från vistelsen i Smedjebacken under rubriken ”Unga konstnärer ger sin syn på arbetarkonst”. För medverkan på Ahlbäckdagarna utgår arvode och reseersättning enligt överenskommelse.

Ansökan
Din ansökan ska beskriva vem du är, varför du söker stipendiet och vad du vill göra under vistelsen. Ingen speciell blankett krävs men ansökan får omfatta max två handlingar med tydligt namngivna PDF-dokument, som t.ex. ”Vistelseansökan - ditt namn” och ”Portfolio - ditt namn”. Skicka ansökan senast 15 februari 2020 till: johan.ahlback@smedjebacken.se Besked om tilldelning av stipendiet sker under mars 2020.

Upplysningar
Henrik Fredberg, konstnärlig ledare/intendent på Konsthallen MEKEN 0240-668 885
eller kulturchef Anne Seppänen 0240-660 283.