Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Konst

Utställningar, oftast samtida konst, visas i konsthallen MEKEN samt sommartid i Arkivhuset i Prostparken.

Johan Ahlbäcks konst kan ses i Ahlbäcksalen på Werner Aspenströmbiblioteket under bibliotekets öppettider. Johan Ahlbäcks ateljé på Vasagatan 18 visas på beställning. I Ahlbäcksalen visas även ibland utställningar av nu lokalt verksamma amatörer och professionella.

Söderbärke Hembygdsförening förvaltar och visar konstnären Paul Erikssons samling med träskulpturer och måleri.

I kommunen finns ett antal offentliga utsmyckningar. Under sommaren kan en guidad rundvandring beställas. Information om de offentliga verken finns att ladda ner under fliken Konstvandring.

I juni 2018 beslutade Kommunfullmäktige att införa 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnationer i Smedjebackens kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Anne Seppänen
Kulturchef
Tfn:0240-660 283
kultur@smedjebacken.se

Pågående konstnärliga gestaltningsuppdrag

Smedjebackens kommun bjöd in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag utomhus på förskolegård i anslutning till Förskolan Strandängen i Smedjebacken.

2019-12-19 27 inkomna intresseanmälningar

2020-02-14 Konstnärer som har erhållit skissuppdraget är
 - Karin Agélii
 - Thomas Nordström och Annika Oskarsson

Tidplan
2019-12-23 Utlysning av intresseanmälan
2020-01-19 Sista dag för intresseanmälan
2020-02-14 Utses konstnär för skissuppdrag
2020-05-11 Inlämning av skissförslag
2020-06-04 Formellt beslut tas av kulturnämnden
2020-12-01 Konstverket färdigt på plats