Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunens kulturpris

Reglemente för Smedjebackens kommuns kulturpris

§ 1
Smedjebackens kommuns kulturpris delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla och befrämjande insatser inom kulturområdet.

§ 2
Kulturnämnden förbehåller sig fri prövningsrätt.
Anonyma förslag godkännes ej.
Kulturnämndens beslut är utan appell.
Kulturnämnden skall kort motivera sitt beslut.
Förslag på pristagare ges från allmänheten.
Tidigare inlämnade förslag aktualiseras tillsammans med de nya förslag som kommer in.

§ 3
Priset delas ut till person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna.
Priset kan även delas ut till inom kommunen verksam sammanslutning.
Priset kan delas ut till fler än en mottagare, prissumman delas.
Samma mottagare kan tilldelas priset flera gånger.
Priset får reserveras ett år men summan förblir oförändrad.

§ 4
Priset utdelas av kulturnämnden med av kommunen beviljat belopp.

§ 5
Kulturnämnden beslutar var och när priset skall delas ut.

 KULTURPRISTAGARE UNDER 2000-TALET

2000 Birger Carlsson
2001 Hans Mossberg
2002 Rolf Eriksson och Väster Silfbergs vänner
2003 Per Oscarson
2004 Julie Leonardsson
2005 Jan Hägerman
2006 Carl-Erik Janlöv
2007 Helge Persson
2008 Bisse Falk
2009 Monica Borg och Bertil Andersson
2010 Lennart Jansson
2011 Svante Andersson och Jari Antell
2012 Smedjebackens manskör
2013 Söderbärke Kyrkbåtsförening
2014 Kulturföreningen Första fredagen
2015 Smedjebackens blandade kör
2016 Föreningen Söderbärkemöljan
2017 Uno Jansson
2018 Yvonne Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-22
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Anne Seppänen
Kulturchef
Tfn: 0240-660 283
kultur@smedjebacken.se

Kulturnämnden har utsett 2018 års

kulturpristagare - Yvonne Johansson

 

MOTIVERING: 

Yvonne Johansson har en alldeles speciell drivkraft att med stort engagemang initiera och genomföra aktiviteter av olika slag. Hennes genuina intresse för Smedjebacken och smedjebacksbor – både barn, unga och äldre – har resulterat i en mängd kulturupplevelser. Ibland har upplevelserna haft historisk utgångspunkt, ibland har de speglat samtiden.

Kulturpriset delas ut på Norrbärke Hembygdsgård i samband med firandet av Nationaldagen den 6 juni.