Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunens kulturpris

Reglemente för Smedjebackens kommuns kulturpris

§ 1
Smedjebackens kommuns kulturpris delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla och befrämjande insatser inom kulturområdet.

§ 2
Kulturnämnden förbehåller sig fri prövningsrätt.
Anonyma förslag godkännes ej.
Kulturnämndens beslut är utan appell.
Kulturnämnden skall kort motivera sitt beslut.
Förslag på pristagare ges från allmänheten.
Tidigare inlämnade förslag aktualiseras tillsammans med de nya förslag som kommer in.

§ 3
Priset delas ut till person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna.
Priset kan även delas ut till inom kommunen verksam sammanslutning.
Priset kan delas ut till fler än en mottagare, prissumman delas.
Samma mottagare kan tilldelas priset flera gånger.
Priset får reserveras ett år men summan förblir oförändrad.

§ 4
Priset utdelas av kulturnämnden med av kommunen beviljat belopp.

§ 5
Kulturnämnden beslutar var och när priset skall delas ut.

Kulturpristagare genom åren

År

Pristagare

 

1980

Helge Forsell och Einar Andersson

 

1981

Ernfrid Englund, Oscar Persson och Harry Norling

 

1982

Signe Klingert, Märta Lindblom-Persson och Alice Persson

 

1983

Holger Pettersson och Helge Christoffersson

 

1984

Börje och Berith Ellerstedt

 

1985

Eric Christoffersson

 

1986

Erik Svensson

 

1987

Norrbärke hembygdsförening

 

1988

Smedjebackens Manskör

 

1989

Rune och Ingrid Eriksson

 

1990

Lisa Norman och Bengt Nordstedt

 

1991

Arne Persson

 

1992

David Pettersson

 

1993

Torsten och Folke Larsson

 

1994

Lilly Eriksson

 

1995

Ronnie Johansson

 

1986

Mervi Sahlmaln och föreningen Notstället

 

1997

Sven Holm

 

1998

Galleri Ruben

 

1999

Maria Keohane

 

2000

Birger Carlsson

 

2001

Hans Mossberg

 

2002

Rolf Eriksson och Väster Silfbergs vänner

 

2003

Per Oscarson

 

2004

Julie Leonardsson

 

2005

Jan Hägerman

 

2006

Carl-Erik Janlöv

 

2007

Helge Persson

 

2008

Bisse Falk

 

2009

Monica Borg och Bertil Andersson

 

2010

Lennart Jansson

 

2011

Svante Andersson och Jari Antell

 

2012

Smedjebackens manskör

 

2013

Söderbärke Kyrkbåtsförening

 

2014

Kulturföreningen Första fredagen

 

2015

Smedjebackens blandade kör

 

 2016                Föreningen Möljan
 2017                Uno Jansson

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-13
Webbredaktör: Marie Larsdotter

Kontakt

Anne Seppänen
Tfn: 0240-660 283
kultur@smedjebacken.se

2017 års kulturpris


Kulturpriset delades ut till Uno Jansson.

Prisutdelningen ägde rum på Norrbärke hembygdsgård den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Prisutdelare var kulturnämndens ordförande Helena Andersson och kommunfullmäktiges ordförande Carin Runeson.

Kulturnämndens motivering:

"Uno Jansson är en speciell person, han är född, uppvuxen och varit Smedjebacken trogen under hela sitt långa liv.
Det som gör honom speciell förutom hans positiva sätt till livet och till hans omgivning är allt ideellt arbete han under decennier har lagt ner för Smedjebackens gagn.
Han är medlem i hemgygdsföreningens gruvcirkel där han med övriga medlemmar spridit ljus om de många gruvor, hyttor, dammar, stånggångar, pumphus och allt som rör denna, för Smedjebacken helt avgörande del av historien.
Sedan länge är han också en del av redaktionen för Bärkebygd där han delar med sig om stort och smått rörande Smedjebackens kommun. Med hans digra fotoarkiv ställer han upp på begäran med diabildsvisningar bl.a. vid ålderdomshem, föreningar och andra intresserade."