Smedjebackens kommun, till startsida

Dags att söka föreningsbidrag för 2019!

Smedjebackens kommun beviljar ekonomiskt stöd till föreningar. Nu är det dags o söka pengar för bidragsåret 2019.

Jogga på asfalt

Smedjebackens kommun beviljar ekonomiskt stöd till föreningar för att främja det ideella arbetet som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser.

Årligen avsätter kommunfullmäktige medel att fördelas mellan de föreningar som uppfyller grundvillkoren.
Beslut om föreningsbidrag fattas av berörd nämnd.

Ansökan ska vara inlämnad till kommunens kansliavdelning senast 30 april 2018.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  • Specificerad ansökan på fastställd blankett
  • Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
  • Ekonomisk redogörelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsåret o Senaste årsmötesprotokoll
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Information om föreningsbidrag samt ansökningsblanketter finns på kommunens hemsida, smedjebacken.se, (uppleva och göra – stöd och bidrag – fritid ).

Det går också bra att kontakta fritidschef Siw Östlund.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-05
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Siw Östlund
Fritidschef
Tel: 0240 - 660400
siw.ostlund@smedjebacken.se