Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Personalen på Kultur och Bibliotek

ALLMÄNKULTUR

Anne Seppänen
Kulturchef och samordnare för finskt förvaltningsområde
Tfn: 0240-66 02 83
anne.seppanen@smedjebacken.se

Britt-Marie Hägerman, tjl. t o m 20200831
Kulturassistent/kulturhistoriska besöksmiljöer
Tfn: 0240-66 02 87
britt-marie.hagerman@smedjebacken.se

Anna Falkengren
Vik. kulturassistent/kulturhistoriska besöksmiljöer
Tfn: 0240-660 287
anna.falkengren@smedjebacken.se

Anna Johnsson
Kulturassistent/marknadsföring
Tfn: 0240-66 88 84
anna.johnsson@smedjebacken.se

Anna Lundén
Assistent
anna.lunden@smedjebacken.se

Daniel Bogsveen
Assistent/affischering, transporter
Tfn: 0240-66 02 89
daniel.bogsveen@smedjebacken.se

Eva Gustafsson
Vik. kulturassistent/marknadsföring
Tfn: 0240-66 02 08
eva.gustafsson@smedjebacken.se

Henrik Georg Fredberg
Intendent/programverksamhet, Konsthallen MEKEN
Tfn: 0240-66 88 85
henrik.fredberg@smedjebacken.se

Joachim Hillberg
Vik. kommunikations- och marknadsföringsansvarig, Konsthallen MEKEN
Tfn: 0240-66 88 87
joachim.hillberg@smedjebacken.se

Vakant
Intendent/utställningar, Konsthallen MEKEN

BIBLIOTEK

Marie Larsdotter
Bibliotekschef
Tfn: 0240-66 02 00
marie.larsdotter@smedjebacken.se

Maria Höglund Boberg
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Tfn: 0240-66 03 78
maria.hoglundboberg@smedjebacken.se

David Lundgren
Social- och arbetsplatsbibliotekarie, ansvarig för invandrarfrågor
Boken kommer Smedjebacken
Tfn: 0240-66 02 82
david.lundgren@smedjebacken.se

Cristian Hörnicke
Vuxenbibliotekarie
Tfn: 0240-66 02 84
cristian.hornicke@smedjebacken.se

Mimmi Svedman
Biblioteksassistent
Tfn: 0240-66 01 68
mimmi.svedman@smedjebacken.se

SKOLBIBLIOTEK

Johanna Tallroth
Samordnande skolbibliotekarie
Tfn: 0240-66 02 81
johanna.tallroth@smedjebacken.se

Roger Skoglöf
Skolbibliotekarie, filialföreståndare Söderbärke folk- och skolbibliotek
Tfn: 0240-66 80 80
roger.skoglof@smedjebacken.se

Anna-Karin Lundin Brandt
Biblioteksassistent
Tfn: 0240-66 02 73
annakarin.lundin.brandt@edu.smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-08
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Kultur och Bibliotek
Anne Seppänen
Kulturchef
Tfn:0240-66 02 83

Besöksadress:
Werner Aspenströmbiblioteket
Malmgatan 4, Smedjebacken
kultur@smedjebacken.se