Ahlbäckstiftelsen

Ahlbäckstiftelsen ska bland annat värna om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och konst.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att:

  • värna om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och konst
  • förvalta Johan Ahlbäcks ateljé, hålla den i stånd och göra den tillgänglig för besök
  • utdela ett årligt pris kallat Ahlbäckpriset till konstnär som arbetar i Johan Ahlbäcks anda
  • arrangera eller medverka till utställningar med Johan Ahlbäcks konst, konst med industrimotiv, arbetslivsskildringar och motiv från Bergslagen
  • samverka med kommuner, myndigheter, museer, företag, föreningar, organisationer och enskilda.
Stiftare och representant
Stiftare

representant

Bärkehus AB

Calle Morgården

Dalarnas museum

Ann Olander

Industrifacket Metall


Morgårdshammar AB


Norrbärke Sparbank

ny representant ej utsedd

Ovako Bar AB

 Mats Jansson

Smedjebackens kommun

John Andersson

Morgårdshammar AB och Industrifacket Metall är stiftare, men har valt att inte utse någon i styrelsen.

Styrelse

Styrelsen består av ovanstående representanter för stiftarna. Till styrelsen är knuten en referensgrupp av sakkunniga.

Styrelse

Styrelse:


Ordförande

Anders Hjelm

Sekreterare

Helena Karlsson

Kassör

Helena Karlsson

Adjungerade


Kulturnämnden

Vanja Larsson

ABF

Patric Årman

Konsthallen Meken

Henrik Fredberg

 

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen, c/o Kultur och Bibliotek, Smedjebackens kommun, 777 81 Smedjebacken

0240-66 02 83

Sidan senast uppdaterad: