Hälsofrämjande arbete

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 6 § ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena för äldre människor i kommunen samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Omsorgsförvaltningen har, sedan den 1 januari 2019 en person anställd i den nya rollen som hälsofrämjare. Hälsofrämjaren ska driva ett förebyggande hälsofrämjande arbete som är riktat till den äldre befolkningen i kommunen.

Syftet är att nå ut till kommuninvånare som ingår i målgruppen och med ett extra fokus på att motverka ofrivillig ensamhet bland de äldre. Detta innefattar att skapa kontakt samt få en uppfattning om gruppens vardagsliv och framtida behov.

Kommunens hälsofrämjare sammanställer också aktivitetskalendern.
I denna kan de föreningar som har, eller kommer att starta upp aktiviteter för äldre (65+), annonsera gratis. Aktivitetskalendern publiceras i annonstidningen "Väsman runt".

Om er förening vill vara med eller om ni vill veta mer, hör av er till hälsofrämjaren (se kontaktuppgifter nedan).
Uppge följande:
- namn på förening som håller i aktiviteten,
- namn på aktivitet,
- datum för start och avslutning av aktivitet,
- klockslag för aktivitet,
- vart aktiviteten hålls,
- namn och kontaktuppgifter till ansvarig/ledare för information och anmälan

Aktuella aktiviteter hittar ni här. Öppnas i nytt fönster.

Kurs "Falltrygghet för äldre", förebygg fall och lär dig falla rätt, hösten 2021 Pdf, 401.2 kB.

"bra-att-tänka-på-tips" för stavgång Word, 16.3 kB.

Sidan senast uppdaterad: