Kulturnämnden

Här kan du ta del av kulturnämndens protokoll till och med år 2022.
Från 1 januari 2023 ingår kulturnämndens verksamhet i den nya kultur- och samhällsbyggnadsnämnden.

För att ta del av äldre protokoll så kontakta förvaltningen.

Observera!
Protokoll är offentliga handlingar. Om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de protokollen eller vissa paragrafer vara opublicerade på hemsidan.

Kontakta oss

Kultur- och biblioteksavdelningen
Kulturchef
Tel: 0240-660283
E-post: kultur@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: