Skadedjur

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Har du problem ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag.

Grävling

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur borta. Grävlingen kan ställa till stora problem, och orsaka skada på byggnader eller husgrunder.
Kommunen kallar inte ut skyddsjägare för att avliva grävlingar.

Insekter

Följande insekter räknas som skadedjur och kan behöva saneras för att du ska få bort dem från din bostad:

 • Vägglus
 • Geting
 • Kackerlacka
 • Kvarnmott
 • Mjölbagge
 • Klädesmal
 • Pälsmal
 • Pälsänger
 • Husbock
 • Envis trägnagare
 • Mjuk trägnagare
 • Strimmig trägnagare
 • Hästmyra

Om du har problem med insekter ska du som villaägare vända dig till ditt försäkringsbolag och om du är hyresgäst ska du vända dig till hyresvärden.

Råttor och möss

Det händer att råttor och möss kommer in i våra bostäder och blir då ett problem. Om du inte själv lyckas åtgärda problemet, ska du vända dig till ditt försäkringsbolag, eftersom en skadedjursförsäkring ofta är kopplad till din villa- och hemförsäkring.
Se över dörrar, fönster, rörgenomföringar m.fl. ställen där råttor och möss kan ta sig in. En råtta kan ta sig genom ett hål som är 20 mm och en mus behöver bara 6-7 mm för att ta sig in.
I flerbostadshus är det fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärda skadedjur, även om det är hyresgästen orsakat ohyran. Problem med skadedjur anmäls till fastighetsägaren/bostadsbolaget.

Spansk skogssnigel

Den spanska skogssnigeln går också under namnet mördarsnigel.
Den mest effektiva metoden är att plocka sniglarna för hand, tidig morgon och kväll. Avliva dem genom att hälla kokande vatten på dem eller skära eller klipp av huvudet. Släng dem sedan i en sluten plastpåse eller gräv ner dem ordentligt i trädgården. Den spanska skogssnigeln, härjar i många trädgårdar. Snigeln är 8-13 cm lång. Färgen varierar från mörkt brunröd, brun, röd, orangegul till svart. Arten kan lätt förväxlas med andra sniglar. Snigeln är allätare, men verkar föredra allt som luktar illa eller starkt. Den äter as, gödsel, kompost, potatisblast och tagetes.

Vildsvin

Dagens vildsvin härstammar från vildsvin som rymt från djurhägn från 1970-talet och framåt. Vildsvinen är nattaktiva djur och ses sällan under dagtid, men spåren de lämnar efter sig är lätta att upptäcka. De bökar runt i marken för att komma åt föda, vilket gör att de lätt kan förstöra en trädgård eller en åker på en natt.
Vildsvin finns numera i Sverige ungefär upp i jämnhöjd med Rättviks kommun. Vildsvinet har tidigare funnits i Sverige, men blev utrotad. Det är inte klarlagt när vildsvinet utrotades på fastlandet, men det sägs att de sista vildsvinen på Öland försvann på 1600-talet.
Ett fullvuxet vildsvin blir omkring 1 meter i mankhöjd och drygt 1,5 meter långt. Suggan kan väga ungefär 100 kg och galten väger det dubbla. Vildsvinen är mörkt gråbrun till svart om vintern och något ljusare om sommaren. Kultingarna, som oftast föds på våren, är randiga.

Sidan senast uppdaterad: