Tandvård

Region Dalarna har ett särskilt tandvårdsstöd som bland annat innebär att man i vissa fall kan få sin nödvändiga tandvård till samma avgifter som för den öppna hälso- och sjukvården.

Vem kan få särskilt tandvårdsstöd?
Man kan få en munhälsobedömning och nödvändig tandvård om man har ett omfattande behov av daglig service, personligomvårdnad och bor i
• särskilt boende
• gruppboende
• det egna hemmet och är i behov av omvårdnad större delen av dygnet

Den som får insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) eller den som har ett långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder och inte själv förmår söka tandvård har också möjlighet att få det här tandvårdsstödet.

Äldre- och handikappomsorgens biståndshandläggare och sjuksköterskor gör bedömningen om en person har möjlighet att få ett intyg. Intyget utfärdas av regionen. Kontaktuppgifter om sjuksköterskor finns på de olika särskilda boendenas kontaktuppgifter.

Sidan senast uppdaterad: