Gator, gatubelysning

I kommunen finns ett antal vägar som ska skötas om, när det gäller snöröjning, sandning och upptagning, vägunderhåll med mera. Ansvaret är fördelat på olika organisationer.

En väg

Vinterväghållning

Tillsammans ansvarar vi för vinterväghållningen i vår kommun. Trafikverket ansvarar för riksvägar och de flesta andra allmänna vägar. Du som fastighetsägare ansvarar för att gångbanor vid din tomt snöröjes och sandas.

Renhållning av gator

Städningen av Smedjebackens gator är ett ständigt pågående arbete och skräpet som inte hamnar i våra papperskorgar försvinner inte av sig själv. Vi arbetar för att minska nedskräpningen genom rätt placerade och synliga papperskorgar.

Vårstädning och sopning

Våren är en hektisk tid då snön har smält och vinterns skräp kommer fram. Då ska vi på kort tid städa stora delar av kommunen och sopa grus. Det arbetet påbörjas i månadsskiftet mars-april och utförs av Bärkehus personal som sköter driften.

Höststädning

Vår målsättning är att så mycket av löven som möjligt ska vara upptagna innan snön kommer. Vi prioriterar centrala delarna av Smedjebacken och Söderbärke samt vid kommunens fastigheter.

Skräp föder skräp

Skräp förfular inte bara miljön. Det är också farligt för vår miljö och våra vänner djuren. Tänk på att det du slänger kan hamna i magen på ett djur och leda till en plågsam död. Där det redan ligger skräp hamnar det oftast mer skräp, så tänk på att lägga ditt skräp i papperskorgen. Hjälp oss att hålla vår miljö ren, snygg och trevlig att vistas i!

Gatubelysningar

Två gånger per år kontrolleras samtliga ljuspunkter, ca 4000 st. Dessutom finns ett antal ljuspunkter som är prioriterade och åtgärdas när fel upptäcks.

Sådana prioriterade ljuspunkter kan vara vid övergångsställen, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt korsningar och huvudvägar med hög trafikbelastning.

Felanmälningar, gällande gatubelysning

Kontakt

Felanmälningar, åtgärder med mera som gäller gator och vägar

Tekniska serviceanmälan

0240-66 01 13

Sidan senast uppdaterad: