Anpassad grundskola

Smedjebackens skolor har ett inkluderande förhållningssätt. Det betyder att vi arbetar aktivt för att elever med olika funktionshinder ska känna sig delaktiga i skolan och i samhället i övrigt.

Anpassad grundskola är till för elever med lindrig utvecklingsstörning. Undervisningen i anpassad grundskola bedrivs i nära anslutning till grundskolan. Den omfattar nio år med möjlighet till ett extra, frivilligt, tionde år. Skolplikten upphör efter vårterminen det år eleven fyller 16 år.

Anpassad grundskola har egna kursplaner och betyg ges i år 8 och år 9, i förekommande fall även i år 10.

Undervisningen anpassas efter elevens egna förutsättningar och varje elev får goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, var och en utifrån sina förutsättningar och behov.

Kontakt

Camilla Eriksson

Verksamhetschef för elevhälsan

0240-66 02 91

Sidan senast uppdaterad: