Start av livsmedelsverksamhet eller vid ägarbyte

Ska du starta en ny livsmedelsverksamhet eller göra ett ägarbyte?  För att starta eller överta en livsmedelsverksamhet måste du alltså ha ett beslut som säger att din verksamhet är registrerad i kommunens register hos miljö- och byggkontoret.

Om du inte har registrerat verksamheten är kommunen skyldig att besluta om sanktionsavgift för otillåten verksamhet.

Tänk på att livsmedelsverksamhet är mer än bara kök, restaurang, café eller livsmedelsbutik. Så länge som du hanterar, köper, förvarar och/eller släpper ut livsmedel på marknaden så kan det vara så att du behöver registrera din verksamhet hos miljö- och byggkontoret.

Livsmedelslagstiftningen tar inte hänsyn till om din verksamhet är vinstgivande eller inte.

Miljö- och byggkontoret får ingen information från t.ex. Skatteverket om du registrerar ett företag eller gör ett ägarbyte hos dem. Det måste du själv rapportera till miljö- och byggkontoret.

Kontakta miljobygg@smedjebacken.se eller livsmedelsinspektör via växel 0240-660000 för att fråga om råd om du behöver registrera din livsmedelsverksamhet eller registrera ägarbyte.

Mer information om vad som är livsmedelsverksamheter hittar du hos Livsmedelsverket.

Sanktionsavgift vid oregistrerat livsmedelsföretag eller ägarbyte

Livsmedelsföretagare som inte har:

  • registrerat sig innan de startar en verksamhet riskerar en sanktionsavgift på 5 000 kr till
    75 000 kr.
  • registrerat ägarbyte riskerar en sanktionsavgift på 2 500 kr till 40 000 kr. (Tänk på att det sker ett ägarbyte om du byter bolagsform, t.ex. från enskild firma till aktiebolag, även om själva livsmedelsverksamheten inte förändras.)

Om du byter bolagsform och t.ex. bildar ett aktiebolag och därför byter organisationsnummer så är du skyldig att anmäla det till oss.

Byte av styrelsen i ett aktiebolag eller av ägare till bolagets aktier medför inte krav på ny registrering av bolagets anläggningar.

För kommuner, landsting och stat som inte har registrerat livsmedelsverksamhet eller ägarbyte är sanktionsavgiften 40 000 kr. Denna bot är fast.

Sidan senast uppdaterad: