Frågor och svar om feriearbete

På denna sida samlar vi vanliga frågor och svar om feriearbete för dig som ungdom. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Feriearbete är sommarjobb för ungdomar i grundskolans årskurs 9 (årskull 2007) eller gymnasiets år 1-2 (årskull 2005-2006). Syftet med feriearbete är att ge ungdomar en fot in på arbetsmarknaden och förberedelse inför arbetslivet. 

För kunna ansöka om feriearbete 2023 behöver du uppfylla kraven nedan:

 • Du är folkbokförd (skriven) i Smedjebackens kommun.
 • Du är född år 2007, 2006 eller 2005.

Verksamheter i Smedjebackens kommunkoncern och kommunens ideella föreningar har möjlighet att ta emot feriearbetande ungdomar. Intresseanmälan sker enligt instruktioner på här på hemsidan mellan 30/1-19/2.

De som tar emot feriearbetare ansvarar för att...

 • vara väl informerad om Arbetsmiljöverkets regler för minderåriga i arbete Länk till annan webbplats..
 • genomföra en riskbedömning.
 • ha ett organiserat arbetsmiljöarbete och säkerställa att arbetsmiljön är tillfredsställande utan risker.
 • delta på kommunens handledarträff (prel. 25/5 kl. 10-12).
 • skapa ett schema med planerade arbetsuppgifter.
 • en handledare finns tillgänglig på arbetsplatsen.
 • ge introduktion på arbetsplatsen.
 • inhämta kontaktuppgifter till närmast anhörig.
 • ungdomarna har lämpliga arbetsuppgifter och inte utför arbete som ordinarie personal och vikarier ska utföra.
 • vid behov tillhandahålla arbetskläder.
 • hjälpa ungdomarna fylla i sin tidrapport.
 • stå för ev. övriga kostnader som kan uppstå (ex. OB-tillägg vid helgarbete).
 • vid behov av stöd i personalfrågor kontakta personalavdelningen via kommunens växel.

Lönen för år 2023 är ännu inte fastställd. Timlönen år 2022 var:

 • 80 kr/timme (inkl. semesterersättning) för de yngre årskullarna (födda 2005-2006)
 • 98 kr/timme (inkl. semesterersättning) för den äldrsta årskullen (födda 2004)

Den totala arbetstiden är 60 timmar inom en period på två veckor.

 • Period 1: v. 24-25 (12-25 juni 2023)
 • Period 2: v. 26-27 (26 juni-9 juli 2023)
 • Period 3: v. 28-29 (10-23 juli 2023)
 • Period 4: v. 30-31 (24 juli-6 augusti 2023)

Ansökan

Ansökan om feriearbete för ungdomar sker preliminärt 6-26/3. Jobbannonsen syns då under kommunens lediga jobb. Du ansöker via rekryteringsystemet Varbi genom att fylla i dina personuppgifter och önskemål om arbetsområde och period.

OBS! Det är viktigt att du har en mejladress så att du kan få uppdateringar om din ansökan eller ditt feriearbete. Tänk på att du behöver komma åt mejlen hela sommaren - använd därför inte din skolmejl om du till hösten ska byta skola/mejl.

Nej, vi inte emot sena ansökningar efter 26/3.

Under maj månad kan du förvänta dig ett svar (jobberbjudande eller avslag) på din ansökan. Vi svarar först de yngre årskullarna, 2006-2007, och därefter årskull 2005.

Håll utkik i din mejl och skräpkorg!

Fördelningen av feriearbeten sker via lottning i vårt rekryteringssystem utifrån de önskemål som lämnats i ungdomarnas ansökningar. Vid fördelningen prioriterar vi de yngre årskullarna, 2006-2007, och hanterar årskull 2005 löpande därefter. Detta gör vi för att så många ungdomar som möjligt, någon gång under en treårsperiod, ska få möjlighet att feriearbeta hos oss.

Då trycket på vissa arbetsområden och perioder är högt är det inte möjligt för oss att tillgodose allas önskemål. Vårt fokus ligger på att kunna erbjuda så många som möjligt ett feriearbete, oavsett arbetsområde eller period, inom någon av kommunens verksamheter eller föreningar.

Inför arbetsperioden

Nej, du som fått ett jobberbjudande har inte rätt att byta arbetsplats/period. Som det stod i rekryteringsannonsen tidigare i våras kan vi inte garantera att du får dina önskemål uppfyllda. Då trycket på vissa arbetsområden och perioder är högt är det tyvärr inte möjligt för oss att tillgodose allas önskemål. 

Om du är osäker på om du vill tacka ja till ditt jobberbjudande, ta gärna kontakt med din handledare som kan berätta mer om arbetsplatsen/arbetsuppgifterna (se kontaktuppgifter i jobberbjudandet). Låter det inte intressant kan du alltid tacka nej.

När du tackar nej till ditt jobberbjudande överlämnas det till en annan ungdom.

Om du tackar ja till ditt jobberbjudande skickar vi hem dessa blanketter till dig med posten:

Blankett

Hantering

Vårdnadshavares samtycke till anställning

Om du är minderårig (under 18 år) behöver din vårdnadshavare/förälder fylla i, signera och skicka in denna blankett till kommunen senast den 31/5. Använd det förfrankerade kuvertet vi skickat till dig med per post.

Anställningsinformation och tidrapport

Denna blankett fyller du i och signerar tillsammans med din handledare under din arbetsperiod. Det är viktigt att du följer instruktionerna för att få din lön utbetald.

Intyg om lön utan skatteavdrag

Om du kommer tjäna mindre än 22 208 kr under år 2023 behöver kommunen inte dra skatt från din lön. Fyll då i denna blankett Länk till annan webbplats. och lämna in tillsammans med din tidrapport efter din arbetsperiod. Är du osäker behöver du jämka Länk till annan webbplats.. Följ instruktionerna på baksidan av din tidrapport och/eller läs mer på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Utdrag ur belastningsregistret

Om du ska arbeta inom förskola/fritidshem eller på en annan arbetsplats nära barn behöver du begära ett utdrag från belastningsregistret (via Polisens e-tjänst eller blanketten du tilldelats). Utdraget, som Polisen sedan skickar hem till dig, visar du upp för handledaren på arbetsplatsen.

Under sommaren

Du som feriearbetar period 1 är ledig på midsommarafton, fredag 23/6.

För att inte gå miste om denna arbetsdag och tillhörande timlön ska du erbjudas möjlighet att arbeta in timmarna vid ett annat tillfälle. När detta kan ske bestäms i samråd med handledaren på arbetsplatsen.

 • Arbeta (max 60 timmar).
 • Fylla i och signera blanketten "Anställningsinformation och tidrapport" med din handledare.
 • Följa instruktionerna på blanketten "Anställningsinformation och tidrapport".
  • Anmäl ditt konto till Norrbärke sparbanks kontoregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Fyll i intyg om lön utan skatteavdrag eller jämka hos Skatteverket.
  • Skicka in blanketten "Anställningsinformation och tidrapport" och intyg om lön utan skatteavdrag (eller beslut om jämkning från Skatteverket) till kommunen. Det går bra att skicka med post till:

   Smedjebackens kommun
   777 81 Smedjebacken

   ... eller lämna i kommunhusets reception eller brevlåda på Vasatorget i Smedjebacken (besöksadress: Vasagatan 17, 777 30 Smedjebacken).

När du tillsammans med din handledare fyllt i och signerat blanketten "Anställningsinformation och tidrapport" skickar du in den tillsammans med din skatteuppgift (intyg om lön utan skatteavdrag eller beslut om jämkning) till:

Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Det tar ca fyra veckor från dess att vi får din tidrapport tills din lön kan utbetalas. Lönen utbetalas normalt sett den 27:e varje månad men vi gör även extra utbetalningar runt den 10:e och 30:e. Kontakta oss om du har frågor!

Kontakt

Om du inte hittar svar på din fråga, tveka inte på att kontakta våra kommunvägledare.

Medborgarservice

Kommunvägledare

Tfn: 0240-66 00 00

Sidan senast uppdaterad: