Jätturn

Jätturn är ett naturreservat med vandring till en grotta som du kan ro ut till under sommarhalvåret. Ett roligt besöksmål för hela familjen.

Orange vandringsledsmarkering i skog

Besök grottan, kolarkojan, grilla och ro med ekan. Jätturn är ett roligt besöksmål för hela familjen!

Vandringen till Jätturn sker på leder i mäktiga skogar med bergsknallar, ängsmarker och vackra sjöar. Vid sjön Jätturns södra strand finns en grotta som har bildats genom vittring i kalkstenen. På grottans väggar finns ristningar av initialer, varav de äldsta är från 1600-talet. Jätturngrottan är en av vårt lands äldsta natursevärdigheter.

Vid Jätturn finns även en kolarkoja, en eldplats samt bord och bänkar. Här är trevligt att äta matsäcken. Härifrån löper en spångad stig runt sjön. Det är en trevlig runda som är drygt 1 km lång. I sjön finns en båt som alla får låna, så att man kan ro över och in i grottan. Se bara till att iaktaga försiktighet, medtaga egen flytväst och förtöja båten ordentligt efteråt.

I reservatet finns kulturlämningar från två torpställen, Jätturnvallen och Lilla Bråfallet och längst norrut finns Bråfallsstenen som är migmatit och har tydligt veckade vågband i stenens struktur.

P-plats till reservatet finns vid sjön Tunsan, Bråfallsvägen, skyltat från väg 635 mellan Smedjebacken och Borlänge.

Under senvinter och våren är vägen till Jätturns naturreservat låst med bom vid väg 635. Övrig tid så är bommen upplåst men stängd. Stäng bommen efter er passage. Önskar du vandra till Jätturn från väg 635 så är det en vandring på ca. 6 km enkel tur.


Sidan senast uppdaterad: