Brandskyddskontroll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver hur omfattande brandskyddskontrollen ska vara och hur ofta den skall göras.

Brandskyddskontroll får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har utbildning motsvarande skorstensfejartekniker.

Kommunfullmäktige fastställer taxa för brandskyddskontrollen.

Taxa för 2023-2024 är 759,93 kr.

Observera att brandskyddskontroll ska utföras av alla anläggningar, d v s även de som sotas av fastighetsägaren själv.

Brandsläckare

Sidan senast uppdaterad: