Tillsyn av livsmedelsverksamheter

Alla har rätt att få livsmedel som är säkra och håller utlovad kvalitet. En dålig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor.

Så länge som du/ni hanterar, köper, förvarar och/eller släpper ut livsmedel på marknaden så kan det vara så att du behöver registrera din/er livsmedelsverksamhet hos miljö- och byggkontoret.

Livsmedelslagstiftningen tar inte hänsyn till om din verksamhet är vinstdrivande eller ej.

Tillsyn av livsmedelsverksamheter

Kontroll i butik och restaurang

Alla livsmedelsföretagare ska ha rutiner som efterlevs, för att kunna producera säkra livsmedel till konsumenten. De ska ha kunskap om hur livsmedel ska förvaras och hanteras på rätt sätt. Enligt livsmedelslagstiftningen ska all livsmedelspersonal ha kunskap i livsmedelshygien, för att känna till vilka risker som kan uppkomma och hur dessa kan förebyggas.

Kommunerna har tillsyn över de flesta livsmedelsverksamheter som finns. Det finns dock vissa anläggningar som länsstyrelsen sköter livsmedelskontrollen på. Miljö- och byggkontoret kontrollerar årligen livsmedelsverksamheter som butiker, restauranger, bagerier, gatukök, skolor, förskolor med mera. 

Den kommunala livsmedelskontrollen innebär bla registrering av livsmedelsverksamheter, inspektion av verksamheter, provtagning, granskning av företagens rutiner samt information och rådgivning.

Livsmedelsinspektören besöker verksamheterna i kommunen för att kontrollera att företagen handhar livsmedlen på ett säkert sätt och att det finns rutiner som följs. Livsmedelskontrollen ska försäkra att konsumenterna har tillgång till säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet.

Sidan senast uppdaterad: