Familje- och utbildningsnämnden

Här kan du ta del av familje- och utbildningsnämndens protokoll.

Protokoll från senaste sammanträdet presenteras när det är justerat.

För att ta del av äldre protokoll så kontakta förvaltningen.

Observera!
Protokoll är offentliga handlingar. Om ett beslut innehåller personuppgifter som kan upplevas som känsliga för en enskild kan de protokollen eller vissa paragrafer vara opublicerade på hemsidan.

Protokoll från FUN 2021-02-04PDF
Protokoll från FUN 2021-03-25PDF

Protokoll från FUN 2020-02-06PDF
Protokoll från FUN 2020-04-02PDF
Protokoll från FUN 2020-05-07PDF
Protokoll från FUN 2020-06-11PDF
Protokoll från FUN 2020-09-17PDF
Protokoll från FUN 2020-10-08PDF
Protokoll från FUN 2020-12-10PDF

Protokoll från FUN 2019-01-15PDF
Protokoll från FUN 2019-02-05PDF
Protokoll från FUN 2019-04-02PDF
Protokoll från FUN 2019-04-30PDF
Protokoll från FUN 2019-05-08PDF
Protokoll från FUN 2019-06-11PDF
Protokoll från FUN 2019-09-17PDF
Protokoll från FUN 2019-10-08PDF
Protokoll från FUN 2019-12-10PDF

Kontakta oss

Familje- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningssekreterare
Tel: 0240-660216
E-post: fou@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: