Hamnen

Hamnområdet i Smedjbacken är idag en levande och vacker miljö, där kultur och nöje möts som förstärker varandra. Härifrån och ut i vida världen kan du ta dig och är Mellansveriges största insjöhamn för fritidsbåtar.

Hamnen i Smedjebacken

Smedjebackens hamn har sedan medeltiden haft betydelse för transporter till och från Västerbergslagen.

I och med byggandet av Strömsholms kanal underlättades transporterna från Smedjebacken och vägen mot Mälaren och Stockholm låg öppen året runt. Kanalen stord färdig 1795 och därmed inleddes en blomstringstid för järnhantering och godstransporter.

Hamnområdet har genomgått en omfattande återuppbyggnad. Bl. a. har minigolfbanan upprustats. Under sommarmånaderna har hamnkrogen öppet.

Av Wessman-Barken järnväg återstår ett lokstall där ett gammalt ånglok finns att se. Närmare bestämt ett lok tillverkat 1914 av Orenstein & Koppel, som under åren 1933-1953 användes vid dåvarande Smedjebackens Valsverk.

Lokstallet är sedan sommaren 2016 utställningslokal; särskilt för industri- och kulturhistoriska utställningar. En ångbåtsbrygga har byggts och ångbåtar tuffar på sommaren i Barken.

Det finns mycket kvar som påminner om storhetstiden, bl. a. hamnmagasinet med fraktexpedition och en utställning av äldre båtmotorer samt järnbodar.

Hamnområdet är idag en levande och vacker miljö, där kultur och nöje möts som förstärker varandra. Hamnområdet med ångbåtar och lokstall ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Hamnkontoret ger service åt dagens båtfarare med information, bensin, kanotuthyrning, cyklar m.m. Hamnkontoret, tfn 070-240 60 57.

Sidan senast uppdaterad: