Tillgänglighetsråd

I Smedjebackens kommun finns kommunala tillgänglighetsrådet som arbetar med alla typer av tillgänglighetsfrågor. Rådet består av representanter från omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt olika föreningar och organisationer som arbetar för att förenkla livet för personer med olika typer av funktionsvariationer. För närvarande hålls kommunala tillgänglighetsrådets sammanträden tillsammans med kommunala pensinärsrådets. Båda råd har rätt att begära skilda sammanträden eller att vissa ärenden hanteras separat.

Tillgänglighetsrådet har fyra sammanträden per år och ersättning utgår till ledamöterna enligt samma regler som för nämndsledamöter.

Om du vill veta mer om detta eller om din förening är intresserad av att ingå i kommunala tillgänglighetsrådet kan du kontakta omsorgsförvaltningens sekreterare, kontaktuppgifter nedan.

Länk till kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådens protokoll. Öppnas i nytt fönster.
(Scrolla längst ned på sidan och klicka på fliken för "kommunala pensionärsrådet och kommunala tillgänglighetsrådet).

Just nu består KTR (kommunala tillgänglighetsrådet) av följande representanter:
Ledamöter:
Christopher Nilsson, ordförande, Omsorgsnämnden
Johan Reyier, Omsorgsnämnden
Fredrik Rönning, Kommunstyrelsen
Bjarne Magnusson, FUB
Ketty Markstedt, Väterbergslagens Demensförening
Gun Magnusson Forsberg, Reumatikerföreningen i Smedjebacken

Ersättare:
Mats Jakobsson, Omsorgsnämnden
Kerstin Ernebrink, Omsorgsnämnden
Matilda Kilström, Kommunstyrelsen
Barbro Jansson, Västerbergslagens Demensförening

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Förvaltningssekreterare

0240-660348

Sidan senast uppdaterad: