Verksamheter utan anmälningsplikt

Hygieniska krav för lokaler med hygienisk behandling

Alla lokaler där yrkesmässig hygienisk verksamhet bedrivs ska utformas och inredas enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2006:4. Detta gäller för både anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter. En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta.

Miljö- och byggkontoret ansvarar för tillsyn hos alla hygieniska verksamheter.

Verksamheter utan anmälningsplikt

Vissa hygieniska verksamheter är inte anmälningpliktiga. Det gäller följande verksamheter:

  • Hårvård
  • Skönhetsbehandling
  • Hudvård
  • Manikyr
  • Sjukgymnastik
  • Massage och zonterapi
  • Naprapat
  • Kiropraktik
  • Laserbehandling

Sidan senast uppdaterad: