Kartor och mätning

Kartor behövs inom kommunen för en stor mängd användningsområden som  t.ex. turistinformation, vägvisning, miljöredovisning. Kommunens kartor kan också med fördel användas i samband med marknadsföring, trafikplanering samt en stor mängd analyser.

Gammal karta över Smedjebacken

Gammal karta över Smedjebacken

Kommunens kartor

All karthantering på miljö- och byggkontoret sker digitalt och kartorna lagras i databaser. Det betyder att kartmaterialet kan bearbetas enkelt och att utformning och uppritning kan varieras efter behov. Kartan kan också kopplas till information om fastigheter, befolkning, miljöinformation, trafik m.m. för analys och presentation i geografiska informationssystem (GIS).

För att få tillgång och rättigheter att använda kommunens kartor tecknas ett nyttjanderättsavtal mellan Miljö- och byggkontoret och köparen. Avgifter baseras på kartans storlek och dess innehåll. Leverans kan ske både analogt på papper men också digitalt i en stor mängd filformat enligt köparens önskemål.

 Till oss vänder du dig när det gäller:

  • Kartor eller mätningsuppdrag av olika slag. Vi gör också på beställning specialkartor enligt dina önskemål. Kontakta oss så får vi diskutera vad som just du behöver hjälp med.
  • Kartor över kommunen (primärkartor, grundkartor, nybyggnadskartor, tomtkartor mm, ej detaljplaner)
  • Förfrågningar om adresser och fastighetsbeteckningar
  • Utstakning, inmätning och lägeskontroll av byggnader och detaljer
  • Stomnätskartor och mätpunkter i plan och höjd
  • GIS-geografiska informationssystem
  • Specialkartor


Fastighetsbildning är Lantmäteriets ansvar

Lantmäterimyndigheten har ansvar för fastighetsbildning i Smedjebackens kommun och handlägger alla ärenden som rör tomtgränser. För mer information om den lokala lantmäterimyndigheten, gå in på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats..

Sidan senast uppdaterad: