Visio ja tavoitteet

Kunnan visiona on, että Smedjebackenin tulee olla tervetulleeksi toivottava kunta, jota leimaa osallistuvuus, turvallisuus ja tulevaisuuden usko.

Barken

Kunnan tavoitteet on jaettu kolmeen perspektiiviin; kestävyys, kehitys ja tehokkuus.

Kestävyys

Kunta kaikille

Smedjebackenin kunnassa kaikilla on oltava samat mahdollisuudet elää hyvin ja tuntea itsensä osallisiksi. Meillä tukee olla hyvä psyykkinen ja fyysinen terveys.

Turvallisuuden ja tulevaisuuden uskon on leimattava sosiaalista yhdessäoloamme. Meidän on parannettava tasa-arvoisuutta, tasavertaisuutta ja integraatiota. Smedjebackenin kunnan on tarjottava hyvät mahdollisuudet kaiken ikäisille.

Kunta kaikille -tavoitteiden seuranta vuonna 2020

 • Sairausluvut, keskimääräinen sairauspäivärahapäivien ja muiden korvaustyyppien lukumäärä 16–64-vuotiaalle väestölle
 • Väkivaltarikosten lukumäärä/1000 asukasta
 • Gini keskittyneisyyskerroin (taloudellinen yhdenvertaisuus), indeksi
 • Musiikki- tai kulttuurikouluun osallistuvien oppilaiden osuus 6–15- vuotiaista asukkaista

Eturivin ekokunta

Me luomme kunnallemme edellytykset ilmaston kannalta kestävään kehitykseen. Jatkamme työtä edistääksemme ilmastoystävällistä energiaa, ympäristöystävällisiä kuljetuksia ja vähentääksemme myrkyllisiä päästöjä. Kunnan ja kunnallisten yhtiöiden on oltava hyviä ympäristöesikuvia.

Eturivin ekokunta -tavoitteiden seuranta vuonna 2020

 • Kerätyt talousjätteet yhteensä, kg/henkilö
 • Energiankulutus kuntakonsernin tiloissa
 • Kasvihuonekaasujen päästöt kuntakonsernin tiloista, toiminnoista ja matkoista
 • Ympäristöautojen osuus henkilöautoista ja kevyistä kuorma-autoista MFS:n mukaan (Miljöfordon Syd)

Kehitys

Korkea työllisyysaste

Smedjebacken on ja tulee jatkossa olemaan kasvukunta, jossa on korkea työllisyysaste ja hyvät mahdollisuudet yrittäjyydelle. Kasvun edistämiseksi ja haavoittuvuuden vähentämiseksi tulevaisuudessa elinkeinoelämää on laajennettava entistä useammille aloille. Alueen laajentamiseksi tekemällä yhteistyötä naapurikuntiemme kanssa ja entistä selkeämpää kytkentää

Mälarinlaaksoon tarvitaan suurempien työmarkkinoiden luomiseksi. Innovaatioita, osallistumista ja yrittäjyyttä on kannustettava.

Korkea työllisyysaste -tavoitteen seuranta vuonna 2020

 • Väestönkehitys
 • Avoimesti työttömien ja työnhakijoiden osuus ohjelmissa, joista maksetaan aktivointitukea 16–64-vuotiaille/18–24-vuotiaille
 • Bruttoaluetuote, BRP (kuvaa taloudellista kehitystä alueella)
 • Yrittäjien osuus työssä käyvistä
 •  

Suositut asunnot

Smedjebackenin kunta tarjoaa edelleen suosittuja asuntoja. Tiivistämme asumista niille, jotka haluavat asua taajamissa ja tarjoamme uusia tontteja rantojen läheisyydestä. Kunnallista vesi- ja viemäriverkoston saatavuutta ja laajakaistakaapelia käytetään suosion lisäämiseksi.

Suosittu asuminen -tavoitteiden seuranta vuonna 2020

 • Valmistuneiden pientaloasuntojen osuus
 • Valmistuneiden kerrostaloasuntojen lukumäärä vuoden aikana
 • Asumisoikeusasuntojen lukumäärä
 • Talouksien lukumäärä, jolla on laajakaistakaapeli

Tehokkuus

Hyvä talous

Smedjebackenin kunnan tulee kasvaa pitkällä aikavälillä tasapainoisesti ja sillä tulee olla hyvä talous, joka varmistaa tulevaisuuden kuntalaisille, pysyvän tai entistä paremman palvelutason, toiminnat ja laitokset.

Hyvä talous -tavoitteen seuranta vuonna 2020

 • Vuoden tulos suhteessa verotuloihin ja tasaukseen tuloslaskelmassa (vähintään 3 %)
 • Osuus vuoden nettoinvestoinneista, jotka vuoden tulos kattaa sekä vuoden poistot.
 • Sairauspoissaolot yhteenlasketusta kokonaistyöajasta.
 •  

Hyvä toiminta

Kuntaorganisaation työtä leimaa tehokkuus ja korkea laatu. Smedjebackenin kunnan tulee olla 100 parhaan kunnan joukossa Ruotsissa ja maakäräjien laatumittauksessa. Toimintaa on kehitettävä käymällä dialogia kansalaisten, yhdistysten ja yritysten kanssa.

Hyvä toiminta -tavoitteen seuranta vuonna 2020

 • Peruskoulu on 100 parhaan joukossa SKR:n (Sveriges kommuner och regioner) laatumittauksessa
 • Erityisasunnot ovat 100 parhaan joukossa SKR:n laatumittauksessa
 • Oma asuminen (kotipalvelu) on 100 parhaan joukossa SKR:n laatumittauksessa
4 vuodessa tutkinnon suorittaneiden lukio-oppilaiden osuus (kotikunta)

Sidan senast uppdaterad: