Djur

När det gäller djur är ansvaret uppdelat på kommunen och på länsstyrelsen.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för miljötillsyn på lantbruk och för klagomål på sällskapsdjur, men har inte ansvar för djur som far illa. Det är också kommunen som ger tillstånd till nedgrävning av döda djur.
Om du blir störd i din bostad av exempelvis hundskall så kontakta först den som äger hunden. Kvarstår problemet kan du kontakta miljö- och byggkontoret för rådgivning.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har tillsyn över djurhållning och ger tillstånd till verksamheter med djur.
Tillstånd behöver du om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur, till exempel om du har hunddagis, zoo-butik eller ridskola.
Det är också till länsstyrelsen du vänder dig om du misstänker att djur är vanvårdade eller far illa.

Djur som far illa

Djur som far illa eller är vanvårdade är Länsstyrelsens ansvar.

Länsstyrelsen når du på telefon 010- 225 00 00 eller via e-post dalarna@lansstyrelsen.se

Sidan senast uppdaterad: