Kommunalråd, oppositionsråd, politiska partier

Smedjebackens kommun har ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Kommunalrådet är ordförande i kommunstyrelsen och företräder den politiska ledningen.

Kommunalråd

Fredrik Rönning (S) är Smedjebackens kommuns kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Han företräder den politiska ledningen och har det övergripande ansvaret. Kommunalrådet är förtroendevald på heltid, 100 procent, och har sin arbetsplats i kommunhuset i Smedjebacken.
Fredrik är även ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ledamot i kommunfullmäktige.

Kontakt kommunalråd:
Fredrik Rönning (S), tel: 0240-660114,
e-post: fredrik.ronning@smedjebacken.se

Oppositionsråd

Lotta Gunnarsson (M) är utsedd till oppositionsråd och företräder den politiska oppositionen i Smedjebackens kommun. Hon är ledamot i kommunstyrelsen och dess utskott samt ledamot i kommunfullmäktige. Lotta är oppositionsråd med 40 procent arbetstid.

Kontakt oppositionsråd:
Lotta Gunnarsson (M), tel: 072-2322105
e-post: lotta.gunnarsson@moderaterna.se

Sidan senast uppdaterad: