Hur du kan påverka

Du som ung kan vara med och påverka kommunen på flera olika sätt! Här kan du läsa mer om hur.

Du kan alltid kontakta vår kommunvägledare Hannele eller Medborgarservice med frågor om kommunen eller om du har en synpunkt på något. Ingen fråga är för stor, liten eller konstig!

Lupp

Vad är Lupp?

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är ett enkätverktyg som tagits fram av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och undersöker ungas livssituation. I Smedjebackens kommun har Lupp-undersökningen genomförts vart tredje år i åldersgruppen 13 till 16 år sedan år 2006.

Syftet med att genomföra Lupp-undersökningen i Smedjebackens kommun är att öka kunskapen om hur livssituationen för unga mellan 13 och 19 år ser ut i kommunen och bidra till ett aktivt arbete med ett ungdomsperspektiv för att på så sätt öka gruppens delaktighet och inflytande i samhället.

Lupp-undersökning 2021 Pdf, 1.6 MB.

Kommunutvecklare

Varje sommar har du möjlighet att ansöka om att få jobba som kommunutvecklare. Ansökan sker via den vanliga ansökan till feriearbete. Syftet med att anställa kommunutvecklare är att få ett ungdomsperspektiv på en aktuell fråga eller ett aktuellt ämne i kommunen. Kommunutvecklarnas uppdrag kan därför se lite annorlunda ut från år till år.

Som kommunutvecklare arbetar du tillsammans med andra unga under din arbetsperiod. Inledningsvis får ni lära er om bland annat vad en kommun är och träffa både politiker och personer som jobbar i kommunen

Barnkonventionens fyra grundprinciper:

  • Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3 - Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Kontakt

Hannele Mustonen

Kommunvägledare

0240-66 01 59

Sidan senast uppdaterad: