Våld i nära relationer

När våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att tala om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv.

Det är viktigt att få hjälp att bearbeta det som hänt och hitta strategier för att förhindra att det händer igen. Den främsta uppgiften är att hjälpa familjer att få slut på våldet samt att hjälpa alla familjemedlemmar att bearbeta sina upplevelser. Vi vänder oss till kvinnor, män och barn i alla typer av relationer.

Till dig som är eller blivit utsatt för våld

Vi vänder oss till dig som:

 • Känner dig otrygg hemma eller i din relation
 • Känner dig hotad
 • Blivit utsatt för fysisk och/eller psykisk misshandel
 • Känner att du behöver redogöra för allt för din partner
 • Känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • Har blivit tvingad till sexuella handlingar
 • Man kan behöva:
 • Någon att prata med
 • Tillfälligt/skyddat boende
 • Stöd i att hitta nytt permanent boende
 • Kontakter med polisen, sjukvården och/eller andra myndigheter
 • Stöd i frågor som rör vårdnad eller umgänge med barn.
 • Ekonomiskt bistånd.
 • Stöd i en rättslig process och dokumentera skador. Om du vill ha kontakt med socialsekreterare till följd av våldsutsatthet kan du kontakta Vuxengruppen på telefonnummer 0240-660 335. Om du har minderåriga barn kommer Barn- och familjegruppen att kopplas in för att se över barnens behov.
 • Tanken är att du ska få hjälp, råd och stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation.

Information på andra språk

Terrafem Länk till annan webbplats.är ett nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. De kan ge stöd på 43 olika språk. Deras jourtelefon tfn 020-52 10 10. Telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen.

Systerjouren Somaya Länk till annan webbplats. är en ideell förening med en kvinno- och tjejjour som erbjuder skydd, stöd, råd, information och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar i nära relation. De arbetar mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. De har särskild kunskap i att möta kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund och muslimsk identitet. De talar många språk. Journummer tfn 020-81 82 83 är öppet vardagar 9-16. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Sidan senast uppdaterad: