Östra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:57

Status: Samråd

Förslag till detaljplan för Östra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:57

Förslag till detaljplan har upprättats för området Östra Brustorpet, del av fastigheten Söderbärke Kyrkby 8:57. Syftet med planen är att möjliggöra för cirka 8–16 bostäder i Söderbärke tätort med attraktivt boende och service i natur- och jordbrukslandskapsmiljö.

Planen upprättas i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan och handläggs därmed genom standardförfarande.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning behöver därför inte göras.

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden
15 april – 20 maj 2024 på följande ställen:

  • Miljö- och byggkontoret, Malmgatan 14, Smedjebacken
  • Biblioteken i Smedjebacken och Söderbärke
  • Medborgarkontoret, Kommunhuset i Smedjebacken
  • På kommunens digitala anslagstavla: www.smedjebacken.se

Önskar du få handlingarna skickad till dig kan du kontakta miljö- och byggkontoret på
tel. 0240-66 00 00 eller via e-post: miljobygg@smedjebacken.se

Synpunkter på förslaget ska skriftligen lämnas till Smedjebackens kommun,
Miljö- och byggnadsnämnden, 777 81 Smedjebacken senast 2024-05-20.

Plankarta Pdf, 755.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 510.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskbedömning Pdf, 29.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Barnchecklista Pdf, 148.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: