Enskilda vägar och vägföreningar

I kommunen finns ett antal enskilda vägar som ska skötas om, när det gäller snöröjning, sandning och upptagning, vägunderhåll med mera. Ansvaret ligger ofta på en vägförening.

Enskild väg

För att förbättra möjligheten för landsbygdsbefolkningen att hålla en bättre vägstandard samt att öppna även enskilda vägar för allmänheten kan stat och kommun bevilja bidrag för enskilda vägar. Kommunen har däremot ingen skyldighet att lämna drift- eller upprustningsbidrag.

Det går också att söka upprustningsbidrag för väg. Det går enbart att söka upprustningsbidrag för vägar som erhållit driftbidrag.

Beviljande av kommunalt bidrag förutsätter att medel finns budgeterat.

Sidan senast uppdaterad: