Familjestöd

Alla familjer kan i perioder uppleva behov av stöd och hjälp för att hantera svårigheter av olika slag

Till familjestödet kan du/ni vända er om:

  • Ni upplever svårigheter i er relation till barnet
  • Ni har svårigheter gällande gränssättning, regler och/eller rutiner
  • Ni har svårt att hantera konflikter som uppstår i hemmet mellan barnen och/eller mellan barn och förälder
  • Ni som föräldrar har svårt att hitta ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnet

På familjestödet arbetar två utbildade socionomer med mångårig erfarenhet av socialt arbete samt vidareutbildning i intensiv familjeterapi (IFT).

Familjestödet erbjuder fem träffar/samtal. Vid fortsatt behov av stöd får man vända sig till socialtjänsten med en ansökan om familjestöd.

Kontakten med familjestödet är kostnadsfri och det råder sekretess.

Kontakt

Eva Gustavsson

Familjebehandlare

0240-66 05 18


Sofia Fahgén

Familjebehandlare

0240-66 02 52

Sidan senast uppdaterad: