Kontakta oss

Smedjebackens kommun
Telefon: 0240-66 00 00

E-post: kommun@smedjebacken.se

Felanmälan

Felanmälan kommunen och Bärkehus fastigheter, gator och parker, belysning
Telefon: 0240-66 01 13

Vatten och avlopp - akuta ärenden

Vid aktuta ärenden gällande vatten och avlopp ring WBAB Telefon: 0240-309 90, dygnet runt

WBAB (WessmanBarken Vatten och Återvinning AB)

Besöksadress: Frejgatan 5, Smedjebacken
Telefon:
Växel: 0240-309 00
Kundservice: 0240-309 90
E-post: info@wbab.se
Webbplats: www.wbab.se Länk till annan webbplats.

WBAB är ett kommunägt bolag som sköter avfallshanteringen i Smedjebacken och Ludvika kommun.

Anhörigstöd

Anhörigsamordnare
Tfn: 0240-66 03 68
lena.eriksson@smedjebacken.se

Besöksadress

Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken

Väntjänsten

Telefontid tisdag och torsdag kl 09.30-11.30
Tisdag: 0240-701 19
Torsdag: 0240-799 85 (Smedjebacken)
070-619 10 55 (Söderbärke)

Besöksadress

Gläntan, Bergavägen 2, Smedjebacken

Familje- och utbildning

Placeringsansvarig
Telefon: 0240-66 02 78
E-post: fou@smedjebacken.se

Bokning av lokaler och idrottshallar

Vid frågor kontakta:
Fritidschef
Telefon: 0240-66 04 00

Biträdande fritidschef
Tfn: 0240-66 04 03

E-post: fritidsbokning@smedjebacken.se

Mer information om bokningar kan du ta del av här:

Smedjebackens bibliotek

Malmgatan 4
777 31 Smedjebacken
Telefon: 0240-66 02 80
E-post: bibliotek@smedjebacken.se

Söderbärke bibliotek

Kyrkskolan
Klockarvägen 5
777 60 Söderbärke
Telefon: 0240-66 88 80
E-post: soderbarke.bibliotek@smedjebacken.se

Skolbibliotekscentralen

Malmgatan 4
777 31 Smedjebacken
Telefon: 0240-66 02 81
E-post: skolbibliotekscentralen@smedjebacken.se

Budgetrådgivare
Håkan Söderlund
Telefon:0240-66 02 01
hakan.soderlund@smedjebacken.se

Besöksadress:

Vasagatan 17, Smedjebacken

Miljö- och byggkontoret

Byggnadsinspektör
Telefon: 0240-66 00 00
E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress

Malmgatan 14, Smedjebacken

Postadress

Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

E-post: dataskyddsombud@smedjebacken.se

Jacob Holgersson
Energirådgivare
Telefon: 0240-861 50
E-post: jacob.holgersson@ludvika.se

Smedjebacken och Ludvika kommuun har gemensam energirådgivare.

Alla skolor nås via kommunens växel
Telefon: 0240-66 00 00

Förvaltningschef
Telefon: 0240-66 02 10
E-post: fou@smedjebacken.se

Mer information och kontaktuppgifter hittar du under grundskola

Miljö- och byggkontoret

Telefon: 0240-66 00 00
E-post: miljobygg@smedjebacken.se

Besöksadress

Malmgatan 14, Smedjebacken

Susanne Hedman Jensen
Kommunchef
Telefon: 0240-66 01 36
E-post: susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se

Konsumentrådgivare
Håkan Söderlund
Telefon:0240-66 02 01
hakan.soderlund@smedjebacken.se

Besöksadress:

Vasagatan 17, Smedjebacken

Kultur och Bibliotek

Kulturchef
Telefon: 0240-66 02 83
E-post: kultur@smedjebacken.se

Besöksadress

Malmgatan 4, Smedjebacken

Kulturskolan

VBU, Västerbergslagens utbildningsförbund
Box 830
771 28 LUDVIKA
Telefon: 0240 - 865 00
E-post:  info@vbu.ludvika.se

Kulturskolan till hör VBU (Västerbergslagens utbildningsförbund) och är ett gemensam kulturskola för Smedjebacken ooch Ludvika kommun.

Besöksadress

Kommunhuset
Vasagatan 17, Smedjebacken
Telefon: 0240-66 00 00
0240-66 00 58 (språkhjälp)

Medborgarkontoret erbjuder hjälp med blanketter, svara på frågor, hjälp på olika språk, ta del av detaljplaner med mera.

1 dag i vecka, träffas polisen på plats (onsdag förmiddag).

Bokade besök med energirådgivare, budget och konsumetrådgivare .


Näringslivschef
Telefon: 0240-66 01 80
E-post: roger.sjoberg@smedjebacken.se

Besöksadress

Kyrkogatan 2, Smedjebacken

Individ- och familjeomsorgen

Centrumhuset Vasagatan 14, Smedjebacken

Mottagningstelefon barn
Telefon: 0240-66 03 91

Reception
Telefon: 0240-66 03 35

Telefon: 0240-66 03 94
E-post: rtj@smedjebacken.se

Besöksadress

Kyrkogatan 21, Smedjebacken

Vid akuta ärenden ring 112

Smedjebacken Energi

Kundtjänst
Telefon: 0240-66 06 00
E-post: stadsnat@seab.smedjebacken.se

Tekniska kontoret

Teknisk administratör/Trafikhandläggare
Telefon: 0240-66 01 72
E-post: anne-marie.filppu-larsson@smedjebacken.se

Individ- och familjeomsorgen

Tidsbeställning hos socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Telefontid mån - onsdag samt fredag klockan 08.30 - 09.30

Reception
Tfn: 0240-66 03 35
E-post: ifo@smedjebacken.se

Besöksadress

Centrumhuset
Vasagatan 14, Smedjebacken

Kvällar och helger ring 112. De hjälper dig att komma i kontakt med socialjouren.

Dagtid, kontorstid ring Individ och familjeomsorgen
Reception
Telefon: 0240-66 03 35

Anders Danielsson
Teknisk chef
0240-66 01 94
samhallsbyggnad@smedjebacken.se

Erik Blomquist
Park- och skogschef
0240-66 05 03
samhallsbyggnad@smedjebacken.se

Tekniska kontoret

Gatuchef
Telefon: 0240-66 05 10
samhallsbyggnad@smedjebacken.se

Frågor om vägföreningar

Telefon: 0240-66 01 88
samhallsbyggnad@smedjebacken.se

Felanmälan gator

Telefon: 0240-66 01 13

Visit Dalarna
www.visitdalarna.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0771-62 62 62

Turistinformatioen är numer digital men det finns ett flertal infopoints där du får information om om näromårdet. Infopoints Länk till annan webbplats.

Upphandlingsansvarig
Tfn: 0240-66 01 54

Upphandlare
Tfn: 0240- 66 00 77

E-post: upphandling@smedjebacken.se

Sidan senast uppdaterad: