Bygga nytt, ändra eller riva

E-tjänster för ansökan om bygglov, bygganmälan och ansökan om strandskyddsdispens kommer att lanseras i början av juni.

Byte av ärendehanteringssystem pågår för närvarande och därför är det bra om ni avvaktar med ansökningar tills e-tjänsterna fungerar, preliminärt 2023-06-05.