Lov och ledigheter

Här hittar du aktuellt läsårskalendarium där man kan läsa om datum för skolstart, terminsslut och lovdagar.

Måndag 14 augusti – Fredag 22 december Lärarnas arbetstid

Måndag 21 augusti Skolstart för alla elever

Onsdag 20 september Elever Lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet

Måndag 30 oktober Elever lov - Kompetensutveckling personal

Tisdag 31 oktober – 3 november (v 44) Höstlov

Måndag 6 november Elever lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet
Fredag 22 december Höstterminens sista skoldag
Terminsavslutning

83 skoldagar för eleven

Måndag 8 januari – Onsdag 19 juni Lärarnas arbetstid

Måndag 8 januari Elever Lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet

Tisdag 9 januari Skolstart för alla elever

Torsdag 15 februari Elever lov – Kompetensutveckling personal

Måndag 26 februari – Fredag 1 mars (v 9) Sportlov

Fredag 29 mars – Fredag 5 april (v 14) Påsklov

Fredag 10 maj Lovdag

Måndag 20 maj Elever Lov. Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet

Fredag 7 juni Elever lov. Kompetensutveckling personal

Torsdag 13 juni Skolavslutning

Fredag 14 juni – Onsdag 19 juni Kompetensutveckling personal. Läraravslutning 19/6

95 skoldagar för eleven

HÖSTTERMINEN 2024

Måndag 12 augusti – Fredag 20 december Lärarnas arbetstid

Måndag 19 augusti Skolstart för alla elever

Onsdag 18 september Elever Lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet

Måndag 28 oktober Elever lov - Kompetensutveckling personal

Tisdag 29 oktober – 1 november (v 44) Höstlov

Måndag 4 november Elever lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet

Fredag 20 december Höstterminens sista skoldag
Terminsavslutning

83 skoldagar för elever

VÅRTERMINEN 2025

Tisdag 7 januari – Onsdag 18 juni Lärarnas arbetstid

Tisdag 7 januari Elever Lov - Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet

Onsdag 8 januari Skolstart för alla elever

Måndag 24 februari – Fredag 28 februari (v 9) Sportlov

Torsdag 20 mars Elever lov – Kompetensutveckling personal

Fredag 18 april – Fredag 25 april (v 17) Påsklov

Fredag 2 maj Elever lov – Kompetensutveckling personal
Barnomsorgen har reducerad verksamhet

Fredag 30 maj Elever Lov. Kompetensutveckling personal

Torsdag 12 juni Skolavslutning

Fredag 13 juni – Onsdag 18 juni Kompetensutveckling personal.

Läraravslutning 18/6

95 skoldagar för elever

Sverige har, liksom ett mycket stort antal andra länder, genom internationella konventioner förbundit sig att grundläggande utbildning för barn och ungdomar skall vara obligatorisk för förskoleklass till årskurs 9. Detta har för svensk del fått sitt uttryck i skollagens bestämmelser om skolplikt.

Om en elev på grund av giltig frånvaro eller annan orsak är förhindrad att komma till skolan, ska detta av vårdnadshavare anmälas till mentor eller rektor.
Ledighet är inte en ovillkorlig rätt för eleven. Beslut ska föregås av en prövning av vad som talar för och emot begäran av ledigheten.
Bestämmelser om ledighet för skolpliktiga grundskoleelever finns såväl i skollagen som i grundskoleförordningen. Skollagens föreskrift finns i 3 kap. 11 § andra stycket och säger kort och gott att skolplikten inte hindrar att en skolpliktig elev får kortare ledighet på grund av enskilda angelägenheter.
Detta innebär att ”en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter”. Det innebär också att beslut om längre ledighet endast får ges om ”synnerliga skäl” finns.
(Skollagen 7 kap, 18 §)

Enligt grundskoleförordningen får mentor bevilja sådan ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl, får rektor bevilja längre sammanhängande ledighet mer än två dagar i följd och sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår med avdrag för de dagar som mentor kan ha beviljat.

Om det finns synnerliga skäl, får barn- och utbildningsnämnden bevilja längre ledighet vilket i kommunen är delegerat till förvaltningschef.

Båda vårdnadshavarna ska underteckna ansökan om barnets ledighet.

Ledighetsblanketten finner du i vår blankettportal

Sidan senast uppdaterad: