Gruppboenden

Insatsen bostad med särskild service för vuxna kan man få om man, trots stöd, inte klarar av ett vanligt boende.

Man får en bostad som är anpassad till funktionshindret och det stöd man behöver av personal. Lägenheten är den enskildes privata bostad. Den enskilde betalar hyra, kostnader för mat, kläder, hygienartiklar, fritidsaktiviteter osv.

En gruppbostad är ett antal lägenheter som är hopbyggda med gemensamma utrymmen. Där bor personer som har omfattande behov av stöd från personal.
I Smedjebacken finns tre gruppbostäder samt en enhet med särskilt anpassad bostad.

Ansökan om boendeinsatsen görs hos LSS-handläggare och här kan du läsa mer om hur du söker.

Kontakt

Handläggare inom LSS för vuxna

Maria Eriksson

Biståndshandläggare

0240- 66 00 20

Sidan senast uppdaterad: