Avgifter 2024

Avgifter och taxor inom vård och omsorg för år 2024

Hemtjänst

Avgifter och taxor

Hemtjänst 0-8 timmar/månad

322 kr/timme

Hemtjänst över 8 timmar/månad

2 575 kr/månad

Trygghetslarm

250 kr/månad*

Särskilt boende


Vård- och omsorgsavgift

2 575 kr/månad

Matabonnemang

4 087 kr/månad

Hyra Allégården

4 238 kr/månad

Hyra Solgården

5 983 kr/månad

Hyra Hedgården

4 353 kr/månad

Hyra Munkbogården

Varierar beroende på lägenhetens storlek.

Korttidsboende


Mat

136 kr/dag

Service och omvårdnad

86 kr/dag

Kommunal hälso- och sjukvård


Hembesök av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut för personer under 20 år

0 kr

Hembesök av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut för personer över 20 år

200 kr/besök**

Tidssamordnande besök, exempelvis läkare

200 kr/besök**

Uteblivet eller sent avbokat besök

300 kr + 50 faktureringsavgift

Utprovning hjälpmedel under 20 år

0 kr

Utprovning hjälpmedel över 20 år

250 kr/hjälpmedel

Övriga avgifter


Dagverksamhet

70 kr/dag för mat samt kostnad för resor.

_________________________________________________________________________________________________________

*Vid samtidigt behov av hemtjänstinsatser och trygghetslarm: om hemtjänstavgiften per månad överstiger kostnaden för trygghetslarm, 250 kr/månad, betalas enbart hemtjänstavgift, maximalt 2 575 kr/månad. Om hemtjänstavgift per månad understiger kostnaden för trygghetslarm, 250 kr/månad, betalas enbart kostnaden för trygghetslarm.

**Högkostnadsskydd för hembesök och tidssamordnade besök inträder vid en kostnad av 600 kr/månad. Detta högkostnadsskydd gäller ej hjälpmedel eller avgift för uteblivet besök.

Sidan senast uppdaterad: