Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan kommunen och pensionärernas riksorganisationer i kommunen.
Rådet är ett forum där företrädare för pensionärsföreningarna kan framföra sina synpunkter i frågor som berör pensionärerna och avser kommunens uppgifter och ansvarsområden.

Rådet kan:
-föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
-yttra sig i övergripande frågor av vikt för de äldre i i kommunen.

Pensionärsrådet sammanträder i regel fyra gånger per år och ersättning utgår till ledamöterna enligt samma regler som för nämndsledamöter.
Inom Smedjebackens kommun ligger Pensionärsrådet organisatoriskt under omsorgsförvaltningen, med deltagare från både omsorgen och kommunstyrelsen.
För mer information om Pensionärsrådet, kontakta omsorgsförvaltningens sekreterare på telefon 0240- 66 03 48.

KPR (Kommunala Pensionärsrådet) består av
Ledmöter:
Monica Forsgren, ordförande Omsorgsnämnden
Johan Reyier, Omsorgsnämnden
Fredrik Rönning, Kommunstyrelsern
Britt Söderström, PRO Smedjebacken
Ulla Ludvigsson, PRO Smedjebacken
Sten Sundfors, PRO Smedjebacken
Kerstin Ernebrink, PRO Söderbärke
Inger Samuelsson, PRO Söderbärke
Gert-Ove Sandberg, SPF Seniorerna Barkenbygden
Lise-Lotte Jansson, SKPF avd 108

Ersättare:
Mats Jakobsson, Omsorgsnämnden
Robert Göransson, Omsorgsnämnden
Ingemar Hellström, Kommunstyrelsen
Rigmor Norgren, PRO Smedjebacken
Lars-Erik Gustafsson, PRO Söderbärke
Åke Berggren, PRO Söderbärke
Rigmor Hedlund, SPF Seniorerna Barkenbygden
Inger Carlsson, SKPF avd 108

Promenerande par

Sidan senast uppdaterad: