Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan kommunen och pensionärernas riksorganisationer i kommunen.
Rådet är ett forum där företrädare för pensionärsföreningarna kan framföra sina synpunkter i frågor som berör pensionärerna och avser kommunens uppgifter och ansvarsområden.

Rådet kan:
-föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
-yttra sig i övergripande frågor av vikt för de äldre i i kommunen.

Pensionärsrådet sammanträder i regel fyra gånger per år och ersättning utgår till ledamöterna enligt samma regler som för nämndsledamöter.
Inom Smedjebackens kommun ligger Pensionärsrådet organisatoriskt under omsorgsförvaltningen, med deltagare från både omsorgen och kommunstyrelsen.
För mer information om Pensionärsrådet, kontakta omsorgsförvaltningens sekreterare på telefon 0240- 66 03 48.

Promenerande par

Sidan senast uppdaterad: