Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är samtal, information och undervisning, individuellt eller i grupp, som syftar till att hjälpa individer i val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledning finns inom hela utbildningskedjan och är central för att kunna planera för framtiden. Val av studier och yrke är en process som handlar om att lära känna sig själv, få kunskap om valmöjligheter och att lära sig fatta beslut för att slutligen genomföra dem.

Syv är en förkortning av studie- och yrkesvägledare, dvs en person som arbetar professionellt med studie- och yrkesvägledning. När du har frågor eller funderingar om studier och yrken kan du vända dig till en syv för att bolla dina tankar. Syv finns med som stöd för att du ska kunna forma din framtid i önskad riktning. Oavsett vilka frågor du har så utgår syv-samtalet från dig och dina behov.

SYV finns på:
Bergaskolan (alla dagar utom torsdag em och fredag fm)
Kyrkskolan (torsdag em och fredag fm)

VT år 8

 • Klassvis gymnasieinformation​
 • PRAO vecka 17-20​

HT år 9

September

 • Gymnasieinformation och Gymnasiehäfte
 • Påbörjar enskilda samtal

Oktober 

 • Gymnasieinformation till vårdnadshavare
 • Enskilda samtal fortsätter
 • PRAO vecka 40-42

November  

 • Enskilda samtal
 • Gymnasiemässa VBU

December

 • Julbetyg skickas till antagningsnämnd​

VT år 9

Januari

 • Enskilda samtal
 • ​Programdag VBU vecka 4

Februari

 • Webbansökan till gymnasiet, början av februari​
 • Sista ansökningsdag till gymnasiet i mitten av februari

Mitten av april

 • Preliminärbesked på Gymnasieansökan, besked på webben vecka 15.
 • Ändringsvalsperiod börjar v 17.

Mitten av maj

 • Sista dag för ändringsval i mitten av maj

Början av juni    

 • Slutbetyg skickas in

1 juli

 • Slutintagning, besked fås på webben.
 • Lämna besked innan 27/7

15 augusti - 15 september  Reservintagning

Kontakt

Helena Reichbauer

Studie- och yrkesvägledare

0240-66 04 81

Sidan senast uppdaterad: